Persson får krisehjælp af svensk LO

Af | @GitteRedder

Socialdemokraterne og LO-toppen i Sverige er blevet enige om ny euroaftale, der skal hjælpe et skrantende, svensk ja til euroen op at stå. Aftalen splitter svensk fagbevægelse.

Hvis svenskerne siger ja til euroen, er det godt for både beskæftigelsen, lønudviklingen og demokratiet. Så overraskende lyder konklusionen i en ny aftale mellem den svenske LO-top og den trængte svenske statsminister Göran Persson (S), der nu har mindre end fire uger til at overbevise de skeptiske svenskere om at stemme ja til euroen. 

Den nye aftale er en kovending i forhold til den beslutning, der blev truffet på en LO-kongres i foråret. I protest mod, at den socialdemokratiske regering ikke ville opfylde et LO-krav om at oprette såkaldte bufferfonde som værn mod krisetider og arbejdsløshed, besluttede svensk fagbevægelse at forholde sig neutral frem til folkeafstemningen om euroen 14. september.

I sidste uge præsenterede LO-formand Wanja Lundby-Wedin en finanspolitisk aftale indgået mellem LO-ledelsen og Socialdemokraterna. Aftalen »En politik for fuld beskæftigelse og tryg velfærd med euroen« angiver, hvordan man finanspolitisk kan sikre en aktiv beskæftigelsespolitik, selv om man kommer med i euroen og dermed er underlagt en bestemt finanspolitik. Ifølge aftalen skal overskuddet på statsbudgettet i fremtiden være 2,5 procent og ikke 2 procent som i dag. Det vil give økonomisk råderum til at imødekomme LO’s ønske om at føre en aktiv beskæftigelsespolitik. Samtidig oprettes et nyt økonomisk råd, hvor arbejdsmarkedets parter får sæde og dermed hånd i hanke med beskæftigelsespolitikken.  

»Der findes mere i vægtskålen for et ja nu,«, siger Wanja Lundby-Wedin til Dagens Nyheter.

Rapporten, der er godkendt i LO’s forretningsudvalg, giver nu mulighed for, at LO-formanden aktivt kan gå ud og argumentere for et ja. Det har splittet svensk fagbevægelse, og især raser Handelsforbundet og Transportforbundet, der begge siger nej til euroen.

Handelsforbundets leder Ninel Jansson anser ifølge Dagens Nyheter den nye aftale for at være ren ja-propaganda og mener, at den bryder med LO-kongressens beslutning om at være neutral. At dømme efter meningsmålingerne gør LO-toppen også det stik modsatte af, hvad medlemmerne ønsker. 54 procent af LO-medlemmerne vil stemme nej, mens kun 26 procent vil stemme ja til euroen, viser en meningsmåling.

Med det stabile forspring for nej til euroen er Göran Persson sikkert glad for LO-ledelsens krisehjælp. En meningsmåling fra 13. august viser, at 49 procent af alle svenskere vil stemme nej, 35 procent ja, og 16 procent har endnu ikke besluttet sig. Skal statsministeren have et ja til euroen kræver det, at han hver dag frem til afstemningen skal overbevise 24.700 vælgere om at stemme ja.