Pensionskasser bør demokratiseres

Af Ole Tue Hansen, faglig sekretær i Dansk El-Forbunds Københavns-kreds

Forbundsformand Dennis Kristensen fra Forbundet af Offentligt Ansatte har i et debatindlæg i forrige nummer af Ugebrevet A4 diskuteret vigtigheden af etiske værdier i de investeringer, fagbevægelsen er involveret i, og beskriver samtidig det demokrati, Pen-Sam har opbygget med 600 valgte repræsentanter, der deltager i Pen-Sams beslutningsprocesser. Øjensynligt et veludbygget demokrati i Pen-Sam, men i Danmarks største arbejdsmarkedspensionskasse, PensionDanmark, savnes demokratiet.

Især investeringspolitikken og pensionsprodukter har vi som medlemmer en interesse i at påvirke. Det er ikke indlysende for enhver, at en pensionsdirektørs opfattelse af, hvad der er etiske korrekte investeringer, er den samme som håndværkerens eller specialarbejderens. Det er i hvert fald vanskeligt at fastslå, når selskabernes medlemmer ikke har mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, og direktøren ikke vil oplyse, hvilke etiske regler der ligger til grund for investeringerne.

Det pres, mange forbund er udsat for, med ideologiske angreb, medlemsflugt og egne svigt giver grund til selvransagelse. Et gammelkendt kritikpunkt mod den danske fagbevægelse har været den måde, demokratiet er opbygget på, og her er det ikke kun »fjender«, der har kritiseret.

Utilfredsheden er også med jævne mellemrum kommet til udtryk fra egne rækker. Måske er tiden nu moden til at lytte lidt til kritikerne.

Kritikkerne har ret, når de hævder, at fagbevægelsen har fjernet sig fra medlemmerne. Og kontakten skal vindes tilbage. Fagbevægelsens eksistens er afhængig af, at medlemmerne bakker op. En reform af medlemsdemokratiet vil være velkommen og vende den tendens, der hersker for tiden om, at alle kan klare sig selv, og at man er sin egen lykkes smed – Fanden tager de sidste.

Hvis en fornyelse af demokratiet i fagbevægelsen kan finde genklang, må det naturligvis også komme til at gælde pensionsselskaberne og hvorfor ikke starte her. En demokratisering af pensionsselskaberne, med demokratisk valgte forsamlinger og afstemninger blandt medlemmerne, vil styrke pensionskassernes positioner. Den enkelte opnår medindflydelse på udviklingen og dermed ejerskab af de beslutninger, der tages. Afstemninger skal til, fordi langt den største del af medlemmerne aldrig har deltaget i en generalforsamling og heller ikke kommer til det.

En oplagt opfølgning af ånden fra den ekstraordinære kongres og Nyt LO vil være at slippe den gamle vanetænkning og gå sammen om, til hver enkelt fagpension, at etablere Pensionskassens Repræsentantskab for medlemmernes, demokratiets og fagbevægelsens skyld.