Patienter frem for ideologi

Af Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V)

A4 nummer 32 bringer en artikel, der udlægger regeringens sundhedspolitik som krisehjælp til de private sygehuse. Det er for useriøst! Regeringens udgangspunkt er det offentligt finansierede sundhedsvæsen. Vi ønsker stærke og veldrevne offentlige sygehuse, der er i stand til at efterleve patienternes behov. Det har været udgangspunktet bag vores politik fra første dag!

For mig kommer patienternes interesse nemlig altid i første række. Regeringen ser det som sin væsentligste opgave på sundhedsområdet at sikre patienternes interesser. Derfor har vi tilført sundhedsvæsenet en ekstra saltvandsindsprøjtning på 2,5 milliarder kroner i 2002 og 2003. Vi har indført det udvidede frie valg, hvor man har mulighed for at blive behandlet på private og udenlandske sygehuse, hvis de offentlige sygehuse ikke kan tilbyde en behandling inden for to måneder. Vi er på vej med en samlet strategi for sygehusvæsenet, der blandt andet skal sikre behandlinger af endnu højere kvalitet.

Alle regeringens tiltag er båret af en fælles interesse, nemlig patienternes. Patienterne har krav på en hurtig og effektiv behandling. Opgaven består derfor i at indrette et sundhedsvæsen, der kan leve op til de skærpede krav.

Vi har i den forbindelse ikke nogen særskilt interesse i at begunstige de private sygehuse.

Tværtimod har vi udvist stor tillid til de offentlige sygehuse i de tiltag, vi har gennemført, for eksempel det udvidede frie valg. Her giver vi de offentlige sygehuse to måneder til at sikre en behandling, før de private sygehuse har mulighed for at komme på banen. Set i det lys er jeg noget fortørnet over A4’s artikel, hvor saltvandsindsprøjtningen og to månedersreglen udlægges som krisehjælp til de private sygehuse.

Intet kunne være mere forkert. Initiativerne er rettet mod patienterne og ikke bestemte sygehuse. Når det er sagt, er det stigende antal behandlinger på private sygehuse ret beset et udtryk for, at amterne ikke har kunnet levere varen. Hvis amterne tilbyder behandlinger inden for to måneder, er der ikke brug for det private alternativ. Mit håb er derfor, at amterne for fremtiden kan tilbyde flere behandlinger inden for to måneder. Om det går ud over de private sygehuse eller ej, bekymrer mig ikke. Blot patienterne sikres hurtigere behandlinger.

I artiklen lufter Amtsrådsforeningen deres frustration over, at de skal betale for meget for behandlingerne på de private sygehuse. Hertil kan jeg kun sige, at der ikke ville være brug for betaling, hvis man efterlevede målsætningen på to måneder. Dertil kommer, at det er Amtsrådsforeningen selv, som har forhandlet priserne på plads med de private sygehuse.