Parterne får fingrene i arbejdsmiljøet

Af Karsten Christensen

Selv om organisationerne er inviteret til at deltage i forbedringen af arbejdsmiljøet, vil hverken regeringen eller Dansk Folkeparti give dem vetoret.

Hvis arbejdsmarkedets parter kan blive enige, kan de få en betydelig indflydelse på, hvordan arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet skal organiseres. Men en debat i Folketinget i sidste uge gav dog ikke parterne meget konkret at gå efter, og samtidig lå truslen om at sætte parterne ud af spillet tungt i luften.

Dansk Folkepartis ordfører, Bent Bøgsted, sagde lige ud, at »hvis ikke regeringen og Dansk Folkeparti er tilfreds med det, parterne når frem til, så går jeg ud fra, at regeringen drager sine egne konklusioner, og så tager vi stilling til det.«

Dermed er han helt på linie med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).

»Hvis parterne sidder med korslagte arme, så fraskriver vi os ikke retten til at gribe ind. Det politiske ansvar er og bliver mit,« sagde ministeren.

Han har bedt parterne om at sætte sig sammen i Arbejdsmiljørådet for at drøfte prioriteringen af samt strukturen og rollefordelingen i arbejdsmiljøindsatsen og har forlangt en tilbagemelding inden sommerferien.

»Som ny regering vil vi godt høre, hvad arbejdsmarkedets parter mener om det, vi arbejder med her,« sagde Claus Hjort Frederiksen.

Han vil først tage bestik af udviklingen, når svaret fra parterne foreligger, og det var arbejdsmiljøordfører Carsten Hansen (S) utilfreds med.

»Svarene på alle vore spørgsmål blafrer i vinden. Vi har bare fået at vide, at arbejdsmiljø er noget administrativt bøvl, og at det er byrder for erhvervslivet. Man glemmer vist, at der også er samfundsmæssige problemer i form af et stort sygefravær, der svarer til 56.000 fuldtidsstillinger,« sagde Carsten Hansen.

Trods skænderierne med beskæftigelsesministeren og hans støtter blandt ordførerne undervejs i debatten meldte Carsten Hansen sig som interesseret i at forhandle arbejdsmiljø med regeringen.

»Det er for vigtigt til, at vi skal lade det overskygge af personligt fnidder-fnadder. Vi påtager os gerne et medansvar også for forbedringer, men vi må da for Søren kende udspillene,« sagde Carsten Hansen.