Parter slås om skolepraktik

Af | @GitteRedder

LO opfordrer regeringen til at sætte nyt omfattende analysearbejde i gang af skolepraktik-ordningen.

Når Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO mødes med undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) på onsdag for at gøre status på lære- og praktikplads-situationen, vil LO opfordre ministeren til at udpege et udvalg, der skal foretage en tilbundsgående analyse af skolepraktikken på erhvervsuddannelserne.

»Vi har aldrig gennemanalyseret hverken indhold eller kvalitet af skolepraktik-ordningen, ligesom vi heller ikke har sat fokus på elevernes retsstilling, og hvordan skolepraktikken spiller sammen med de ordinære praktikpladser. Sådan en analyse skal danne grundlag for en kvalificeret diskussion om fremtidens erhvervsuddannelser, og hvordan vi i praksis indretter uddannelserne, så vi ikke år efter år havner i en håbløs situation, hvor tusindvis af unge mangler en praktikplads,« siger LO-sekretær Harald Børsting.

Den katastrofale mangel på praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne tvinger flere og flere i skolepraktik, og det har fået især Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri (DI) til at protestere. Via Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) måtte arbejdsgiverne nemlig punge ud med knap 900 millioner kroner til skolepraktikken sidste år, og i år forventes udgifterne til skolepraktikken at blive endnu højere.

»Det er ikke særligt konstruktivt, at arbejdsgiverne blokerer for en konstruktiv diskussion om skolepraktikkens fremtid, fordi de frygter, at det vil koste dem endnu flere penge. Regeringen bør sende et klart signal til DA og DI om, at arbejdsgiverne under ingen omstændigheder får pålagt nye og flere udgifter i forbindelse med skolepraktik. Til gengæld må vi forlange, at arbejdsgiverne deltager i en åben og fordomsfri diskussion baseret på en grundig analyse af, hvordan skolepraktikken skal fungere i fremtiden,« siger Harald Børsting.

Han ønsker, at skolepraktikken udvikles og forbedres, og ikke nedlægges eller begrænses, sådan som arbejdsgiverorganisationerne ønsker det. Så længe virksomhederne ikke opretter flere praktikpladser, er der ikke noget alternativ til skolepraktikken, og ifølge Harald Børsting er en af mulighederne at skabe et bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær praktik.