Pæne karakterer til Hjort

Af | @GitteRedder

Efter sit første år i spidsen for Beskæftigelsesministeriet høster Claus Hjort Frederiksen overvejende gode karakterer hos politikerkolleger. For nok var hans entre stormfuld, men han er vokset med opgaven, lyder skudsmålet. Toppolitikere spår, at Hjort vil være kandidat til finansministerposten, hvis Thor Pedersen bliver vraget i en rokade.

18Med det brede flertal bag arbejdsmarkedsreformen »Flere i arbejde« har Venstres ideologiske frontløber, beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), bestået sin svendeprøve, mener politikere og aktører på arbejdsmarkedsområdet, som Ugebrevet A4 har talt med. Status efter Claus Hjort Frederiksens første år som minister viser overvejende pæne karakterer hos politiske modstandere og topkarakter i egne rækker, ligesom arbejdsmarkedets parter anerkender ministerens evner.  

De gode karakterer til Venstres tidligere partisekretær giver sig også udtryk i vedvarende rygter om, at Claus Hjort Frederiksen står til at overtage landets næstvigtigste ministerpost, nemlig i Finansministeriet. Dag for dag bliver finansminister Thor Pedersen og hans sag om bopælspligt og hektarstøtte en større belastning for regeringen, og kommer der en regeringsrokade i det nye år, når der er sat punktum for det danske EU-formandskab, forventer en række toppolitikere, at Thor Pedersen ryger ud og erstattes af enten Claus Hjort Frederiksen eller indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Begge har klaret deres ministerdebut flot, men Claus Hjort Frederiksen har gjort det i særklasse godt.  Han vurderes til at have »pondus og politisk tæft til at kunne styre det tunge finansministerium«.

En fornøjelse at være minister

Får Claus Hjort Frederiksen lov at fortsætte som beskæftigelsesminister, vil der dog næppe lyde brok fra hans side. Da han for et par uger siden inviterede en håndfuld journalister til briefing på sit kontor, kom det fra ministeren: »Det er en fornøjelse at være dansk beskæftigelsesminister.«
Under det danske EU-formandskab er det gået op for Claus Hjort, at den danske aftalemodel er eftertragtet, og at stort set alle europæiske lande skeler til det velfungerende trepartssamarbejde og den aktive beskæftigelsespolitik. Derfor arbejder Claus Hjort nu ihærdigt på at eksportere den danske model til de ti ansøgerlande, der snart ventes optaget i EU.

»Ved at medinddrage arbejdsmarkedets parter og forpligte dem til at indgå aftaler, kan man undgå, at banale konflikter går i hårdknude,« fastslog Claus Hjort Frederiksen på føromtalte pressebriefing. 

De første måneder af Claus Hjorts tid som minister var det ellers ved at gå i hårdknude, fordi han ignorerede alle advarsler fra arbejdsmarkedets parter og fremsatte sit forkætrede lovforslag om ret til deltidsarbejde. Den ideologiske jernnæve kom også frem i forslaget om at etablere en statslig a-kasse og ophæve eksklusivaftalerne for at sikre lønmodtagerne frihed til selv at vælge a-kasse og fagforening. Lagt sammen med markante nedskæringer på arbejdsmiljø-området tolkede politiske modstandere det som en krigserklæring.

»Havde Claus Hjort Frederiksen vidst, hvad fagbevægelsen kunne mobilisere af protester, demonstrationer og endeløse deputationer, så havde han aldrig fremsat deltidsforslaget. Det forskrækkede ham, samtidig med at det gjorde ham langt klogere på parternes styrke og betydning,« vurderer Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, næstformand i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Bjarne Laustsen.

Men på grund af den store offentlige opmærksomhed omkring deltidslovforslaget blev det en prestigesag for Claus Hjort Frederiksen at få det gennemført. Det lykkedes ham med tre indrømmelser og ændringer at få forslaget vedtaget med Dansk Folkepartis stemmer.

Vokset med opgaven

Ud over deltidsloven er han ikke kommet igennem med sine ideologiske mærkesager. Flere politikere peger på, at ministeren i lyntempo har lært at stikke en finger i jorden og lytte:
»Nu vurderer han fra sag til sag, om han har en politisk interesse i at få et bredt flertal igennem, eller om han kan nøjes med støtte fra Dansk Folkeparti,« siger SF’s arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn.

»I starten gav jeg ham ikke mange chancer. Jeg fik en stor personlig aversion mod Claus Hjort Frederiksen, fordi han virkede arrogant, og fordi jeg havde en stor politisk modvilje mod alt, hvad han stod for. Men han er vokset med opgaven, og selv om jeg er vildt uenig med ham på det politiske plan, så har jeg i dag en stor respekt for ham,« fastslår Ole Sohn.
Bjarne Laustsen udtrykker det lidt anderledes:

»Ministeren er blevet lidt mindre ideologisk og lidt mere pragmatisk. I begyndelsen var han fanget af sin egen Venstre-retorik, men mødet med virkeligheden har tvunget ham på retræte.«
Generelt lyder vurderingen, at Claus Hjort Frederiksen har undergået en forvandling fra at være blodtørstig over for alt, hvad der mindede ham om fagbevægelse og fællesskab, til i dag at være mere realistisk, lyttende og påvirkelig over for gode argumenter.

»Efterhånden som han har opdaget at det danske aftalesystem fungerer, har han droppet lysten til at revolutionere og underminere systemerne,« siger Bjarne Laustsen.

Samme iagttagelse deles af Venstres arbejdsmarkedsordfører og formand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, Jens Vibjerg:

»Selv om han er et ideologisk menneske, fylder hjertet meget hos ham. Der skal være retfærdighed og rimelighed i tingene.«

Tålmodighed er en dyd

En af Claus Hjort Frederiksens svagheder er, nævner flere, at han taber hovedet og bliver drønirriteret og arrogant, hvis der stilles for mange kritiske spørgsmål til hans forslag. Vil han udvikle sig som minister og politiker, skal tålmodighed blive en større dyd, lyder anbefalingen.
LO-sekretær Harald Børsting kritiserer Claus Hjort Frederiksen for at have leveret »provokationer helt ude af proportion.«

»Hvis Hjort ønsker et rimeligt forhold til fagbevægelsen, må han stoppe sine angreb og forsøg på at underminere den. Ønsker han fagbevægelsen som en aktiv medspiller, må han give os ansvar og indflydelse,« siger Harald Børsting.

Efter den bredside kommer følgende ros:

»I sommer rejste ministeren rundt til alle de regionale arbejdsmarkedsråd. Han smed alle papirer væk og lærte, at fagbevægelsen, arbejdsformidlingerne, a-kasserne og diverse parter arbejder seriøst, og han fik syn for, at yderste led i hans eget system fungerer. Så efterhånden som han gjort sin lærdom, er han blevet mere fornuftig,« siger Harald Børsting.

Arbejdskraftchef i Dansk Arbejdsgiverforening Tina Voldby betegner Hjort som en »stålsat og driftsikker minister,« der tør tage et opgør med hellige køer.

»Man kan mærke, at Beskæftigelsesministeriet fik en minister med en stærk position i regeringen. Det betyder meget for vægtningen af arbejdsmarkedsområdet. Ingen havde forestillet sig, at en borgerlig regering ville gøre så meget for beskæftigelsespolitikken, og det er Claus Hjorts fortjeneste, at der allerede er vedtaget en stor reform med bredt flertal,« siger Tina Voldby.