Pædagoger: Politikere pacer små børn

Af | @CarstenTerp

Ledere af vuggestuer og børnehaver føler sig presset til at lære selv meget små børn om bogstaver og brug af it. Ledere og en forældreorganisation frygter, at små børn snart bliver mødt med et obligatorisk pensum. Det afviser børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Samtidig understreger hun dog, at leg og læring i højere grad skal følges ad.

Foto: Foto: NIMA Stock.

LILLE SKOLE Børnehaver og vuggestuer bliver i stigende grad omdannet til en forskole-institution for børn – helt ned til etårsalderen. Især politikerne presser på for, at blebørn forberedes til at blive mere skoleparate.

Det fremgår af en undersøgelse, hvori 487 daginstitutionsledere fra hele landet deltager. Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000 for Ugebrevet A4.

  • 56 procent af lederne oplever ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ et pres for at lære børnene bogstaver.
  • 54 procent af lederne oplever et pres for at lære børnene at bruge it-teknologi.
  • 44 procent af lederne oplyser, at presset især kommer fra politikere. Kun 14 procent føler, at det er forældrene, der presser på for at øge kendskabet til bogstaver og it i daginstitutionerne.

Presset fra politikerne giver sig udslag i institutionernes hverdag. Som det fremgik af Ugebrevet A4 i forrige uge, så begynder selv små børn på et og to år at lære bogstaver i hver sjette af landets vuggestuer.  

Institutionsleder Tom Andersen fra Lyngens børnehave i Køge syd for København kritiserer, at daginstitutionernes traditionelle omsorgsopgave mister respekt i de her år. Til fordel for et »massivt pres« for at gøre børnene skoleparate.

Ifølge Tom Andersen tillægges det mindre og mindre betydning at lære børnene at være gode venner, være selvhjulpne, tage tøj af og på samt kende farver.

Tom Andersen frygter, at institutionerne snart vil blive mødt med deciderede læreplaner, som skal sikre, at børnene fagligt rykker sig fra punkt A til B, mens de er i daginstitutionen.

»Vi er ikke maskinstormere, og vi går heller ikke imod, at børnene lærer bogstaver, men vi går imod, at vi skal have et pensum på samme måde som skolerne. Og det er det, vi oplever mere og mere fra forvaltning og politikere. At der bliver sat et pensum for, hvad børnene skal kunne, før de kommer i skole. Der er et massivt pres på, at børn skal lære,« siger han.

Mere læring

Temmelig mange små børn i vuggestuer og børnehaver har i dag adgang til it-udstyr:

  • Syv ud af ti institutionsledere oplyser, at børnene i deres institution har adgang til computer, iPad eller lignende. 
  • Selv små børn har adgang til it-udstyr i en del institutioner. Hver tredje leder oplyser, at i deres institution har børn i et- og to-årsalderen mulighed for at bruge iPad eller computer.

74 procent af lederne oplyser, at børns brug af computer og iPad er steget de seneste fem år. Til sammenligning er det kun 12 procent, der angiver, at der bliver arbejdet mere med drama-projekter. Kun 14 procent oplever, at børnene bruger mere tid på tegning, maling og leg med ler i dag end for fem år siden. Og kun 17 procent oplever, at der er flere udflugter nu end før.

Paradigmeskifte

Anders Zeuthen Nielsen, der er leder af Børnehaven Ansgars Engle i København, føler sig presset af politikere. Ikke direkte, oplyser han, men indirekte er det umisforståeligt, at der skal mere læring og faglighed ind i daginstitutionerne. Der er de senere år sket et paradigme-skifte. Fra projektpædagogik til struktureret lærings-pædagogik, vurderer han.

»Der har været en new public management bølge, der har skyllet hen over det hele. I samfundet ligger en forventning om, at vi skal producere nogle videnbørn i den anden ende,« siger Anders Zeuthen Nielsen og peger på, at det bliver et problem, hvis der er for meget fokus på, at børn skal nå fra et sted til et andet.

Processen har altid været central i daginstitutionernes værktøjskasse, og det har givet børn vigtige erfaringer, mener Anders Zeuthen Nielsen.

Han frygter, at noget vigtigt går tabt, hvis ikke politikerne tænker sig om.

»Slutproduktet bliver mere vigtigt end processen. Hvis du gerne vil lave et cirkusforløb, hvad skal dit mål så være med det? Men jeg synes jo, at processen omkring forestillingen også er vigtig. Hvor børnene interagerer med hinanden og får nogle sociale oplevelser med hinanden. Det kan gå tabt, hvis man kun fokuserer på, at de skal have noget ud af det i den anden ende,« siger han, og understreger, at det selvfølgelig også er vigtigt, at børn lærer alfabetet.

»Men hvordan, de har lært alfabetet, er ligeså vigtigt. Fordi det kommer børnene til at bruge resten af deres liv i form af sociale relationer blandt andre mennesker. Og problemløsninger bliver en vigtig ting resten af livet. Der kommer jo ikke bare et hus - der går jo altid en proces forud for et hus. Jeg kan godt frygte, at vi gerne vil have innovative mennesker, men fokuserer for meget på indlæringen,« siger han.

Føler sig presset

Også Christina Kofod, der leder Mulighedernes Vuggestue i Glamsbjerg på Fyn, er frustreret over, at kommunens politikere – og embedsmænd – fokuserer så meget på læring i daginstitutioner, at den sunde fornuft i hendes øjne går tabt.

Det kammer over, mener hun, når Assens Kommune har fokus på, at Mulighedernes Vuggestue ikke har en diplomuddannet pædagog inden for sprogstimulering, men i stedet har valgt at ’nøjes’ med en traditionel talepædagog.

»Jeg har oplevelsen af, at kommunen er godt tilfreds med vores sprogindsats, men alligevel sidder de og fører tilsyn og beder, om vi da ikke godt kan få ansat én med diplomuddannelse, så de kan få sat et flueben. Det er kassetænkning, hvor vi har svært ved at passe ned i kassen,« siger Christina Kofod.

Kommuner konkurrerer

Som tidligere nævnt oplyser syv ud af ti af institutionslederne, at børnene i børnehaver og vuggestuer har adgang til computer, iPad eller lignende. Det gælder dog ikke alle steder. En daginstitutionsleder, der har deltaget i undersøgelsen, har indtil videre bevidst valgt at trodse sin forvaltning og ikke indkøbe computere og andet it-udstyr. Derfor ønsker hun at være anonym i denne sammenhæng.

Lederen oplever, at institutionerne bliver påduttet at indkøbe eksempelvis iPads, så selv vuggestuebørn bliver fortrolige med it. Institutionen skal i kvalitetsrapporter dokumentere brugen af it og medier, ligesom dagsordenen på kurser, temadage og ledelsesmøder lægger et voldsomt pres på den enkelte leder for at indkøbe computere og iPads.

»Alle kommuner skal i dag sælge sig selv og blive set på landkortet, og der synes jeg, at vi nogle gange bliver presset til noget, som vi ikke kender konsekvenserne af,« siger hun til Ugebrevet A4 og uddyber:

»I Sverige har man bedre forskning på det her område, og der anbefaler man ikke iPads til nul- til treårige. Børn i den alder har ikke gavn af at bruge en iPad. Og så synes jeg, det er vigtigt, at børn har empati og forståelse for hinanden. Det lærer man ikke, hvis man sidder med en iPad for sig selv. Jeg er bange for, at man isolerer børn, som i forvejen har svært ved de sociale spilleregler,« siger den pågældende leder.

Børn spiller mest

I undersøgelsen angiver 48 procent af institutionslederne, at det som hovedregel er de voksne, der tilrettelægger brugen af computere og iPads. Kun 4 procent oplyser, at det er børnene selv, der finder det digitale udstyr frem, mens det ifølge 31 procent af institutionslederne er »forskelligt«, hvem der tilrettelægger brugen af it i daginstitutionen.

Det fremgår, at børnene mest spiller, når de bruger computer/iPad, dernæst leger de med billeder og bruger programmer eller apps, som træner hukommelsen.

Computere og iPads behøver ikke at være et problem i daginstitutioner. Det oplyser Anders Skriver Jensen, der forsker i didaktik og læring i daginstitutioner på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Det er ifølge ham snarere et problem, hvis politikere og kommuner presser noget ned over ørerne på nogle ansatte, som ikke forstår hvorfor.

»Det er et potentielt problem, hvis der er et pres ned på lederniveau. Grundlæggende tror jeg ikke, at der kommer noget godt ud af, at man bliver presset ind i nogle forløb og presset ind i noget udvikling,« siger Anders Skriver Jensen og fremhæver, at it også kan være et nyttigt redskab over for små børn.

»Det er vigtigt, at vi ikke sætter klap for det ene øje og fokuserer på slutmål og produkt for børnehaver. Det vil jeg gerne advare imod. Men med en tablet kan børn og voksne filme en cirkusforestilling, filme prøverne og lave en interaktiv bog. Så tabletten kan indgå som instrument i den proces, det er at lave en forestilling, og forstærke børnenes oplevelse af mening, betydning og glæde ved forestillingen,« siger han.

Fornuftige voksne kræves

Ifølge Anders Skriver Jensen er det derfor afgørende, hvordan it og teknologi bruges i en daginstitution.

»Der er ikke noget hentet ved, at nogle børn i vuggestuen sidder for sig selv med nogle iPads. Eller sidder med nogle baby-apps, som der jo er i rigt mål. Jeg vil i høj grad tale for en aktiv og nærværende voksen. Hvis der er sådan en, og der er et meningsfuldt indhold på spil, kan en tablet eller en computer sagtens være en del af hverdagen på stuen. Ligeså vel som institutioner jo har et kamera i dag, og det er helt ukontroversielt at tage børn med ned til åen og tage nogle billeder og lave plancher af det. Det har pædagoger gjort de seneste 30 år,« siger Anders Skriver Jensen.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) erkender, at politikere er optaget af, at børn lærer noget – også i daginstitutionerne. Derfor giver hun ikke meget for, at institutionsledere føler et pres eksempelvis for at indføre it over for små børn.

»It er kommet for at blive, det er noget, børnene allerede møder derhjemme, og derfor skal det selvfølgelig også være noget de møder i daginstitutionen,« siger Christine Antorini.

Hun erkender, at både it-pædagogikken og efteruddannelsen af personalet i daginstitutionerne skal højnes.

»Institutionslederne har ret i, at vi skal tænke it ind i pædagoguddannelsen i forhold til i dag og i forhold til efteruddannelse også tænke digitale læremidler til helt små børn. Så pædagogerne bliver hjulpet på vej til, hvordan it kan bruges som pædagogisk redskab. Så er der nogle, der – sådan er det jo altid, når der er noget nyt – oplever det som et pres, fordi de ikke kender noget til det. Men it-pædagogik er noget, der er på vej, og som vi vil se i alle daginstitutioner fremover,« fastslår Christine Antorini.

Forældre advarer

Der er grund til som forældre at se skeptisk på den øgede brug af it-udstyr i vuggestuer og børnehaver. Det mener Lars Klingenberg, der er formand for forældreorganisationen FOLA. Det er da heller ikke forældrene, som i særligt stort omfang lægger pres på institutionslederne for at bruge iPads og computere. Kun 14 procent af institutionslederne angiver i undersøgelsen, at de oplever, at presset for øget brug af it-udstyr kommer fra forældrene.

Ifølge Lars Klingenberg er en daginstitutions vigtigste formål todelt: At varetage omsorgsopgaven over for børnene, mens forældrene er på arbejde. Og lære børnene nogle mere generelle egenskaber:

»Det handler om motoriske kompetencer, sproglige kompetencer, og det handler om, at børnene opdager sig selv både som individ og i et fællesskab. De sociale kompetencer, de sociale spilleregler er grundlaget for det hele menneske. Og dermed også grundlæggende for det, vi skal bruge i folkeskolen og senere i livet. Det handler ikke nødvendigvis om, at børnene kan ABC, for det skal de tids nok lære, det handler om at modtage de udfordringer, som livet byder dem,« siger Lars Klingenberg.

Lars Klingenberg skærer pointen ud i pap:

»Man skal ikke hele tiden kigge på børn, som noget de skal blive. Men mere som det, de er. Det er væsentligt for os. Det skal ikke være sådan, at hver en lille ting, som barnet foretager sig gennem en dag, handler om læring. Man skal ikke fratage børnene deres ret til at være børn. Ellers mister man fokus på, hvad børn er for en størrelse,« siger Lars Klingenberg.

Ifølge Christine Antorini er det ikke et enten-eller dilemma, man står med i børneinstitutionerne.

»Det er ikke enten leg eller læring. Det er en falsk modsætning. Man skal hele tiden have fokus på udviklingsarbejde med udgangspunkt i børns alder. Derfor handler det ikke om, at vi skal lave førskole, når vi snakker bogstaver. Det handler om, hvordan man pædagogisk leger med det,« siger hun og tilføjer:

»Og nej, der kommer ikke pensum til daginstitutioner. Vi har pædagogiske læreplaner, og de fungerer godt og inden for den ramme, at vi også ønsker at styrke både, hvordan man leger med sprog, og hvordan man styrker it-pædagogik,« siger hun.