På tide at bryde AF’s monopol

Af | @MichaelBraemer

Den lave tillid til Arbejdsformidlingen understreger behovet for at få nye aktører på banen, mener Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører.

Arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Venstre, Jens Vibjerg, hæfter sig ved den lave tillid til Arbejdsformidlingen (AF), som kommer til udtryk i Ugebrevet A4’s undersøgelse.

»Det understreger, at der var behov for at bryde det monopol AF nærmest har haft i indsatsen for at få ledige i arbejde,« siger han.

Jens Vibjerg glæder sig over, at så mange tror på, at de selv kan skaffe arbejde, hvis de kommer ud i ledighed, men finder det egentlig ikke overraskende. Det afspejler blot en virkelighed, hvor de fleste hurtigt og relativt let finder et nyt arbejde, mener han. Heller ikke det udtalte ønske om, at a-kasse/fagforening kan hjælpe til, hvis det alligevel skulle knibe, finder han overraskende.

»Det er jo blandt andet for at give plads til a-kasser og fagforeninger, at regeringen har ønsket andre aktører på banen i indsatsen for at skaffe ledige i arbejde. A-kasser og fagforeninger er tættere på medlemmerne og kender deres kompetencer og muligheder,« siger han.

Denne tillidserklæring må opmuntre LO-fagbevægelsen, som i øjeblikket gearer sig til at byde ind, når opgaverne i den kommende tid bliver sendt i udbud. Det står klart, at en stor gruppe ledige allerede i år vil komme i kontakt med andre aktører end AF, men der er forskel på, hvilke opgaver de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) sender i udbud i landets 14 regioner, og på hvilket tidspunkt i ledighedsperioden det sker.

Også afgrænsningen af målgrupper blandt de ledige vil variere, men generelt bliver der tale om så brede afgrænsninger, at det vil kræve forskellige samarbejdsmodeller inden for LO-fagbevægelsen for at kunne byde på opgaverne.

LO-sekretær Harald Børsting glæder sig på de lediges vegne over de mange initiativer, der tages i LO-systemet.

»Den aktuelle undersøgelse understreger jo, at den enkelte skal være omdrejningspunktet i en indsats for at få vedkommende beskæftiget. Og her står a-kasser og fagforeninger stærkt med deres nøje kendskab til medlemmerne,« siger han.

Dansk Arbejdsgiverforening og LO har netop udarbejdet et fælles papir med pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i de regionale råd, hvor de begge har sæde. Det er sket for at sikre rådene indflydelse på de udbud, der er på vej, så de ikke overlades til administrationerne i AF.