Overflødige råd og nævn skal væk

Af finansminister Thor Pedersen, (V)

Ugebrevet A4, der udgives af LO, prøver i sin artikel »Smagsdommerne der kom ind fra kulden« i nummer 32 at slå fast, at regeringens kritiske gennemgang af statslige råd og nævn har slået fejl. Blandt andet hævdes det, at der skulle lukkes flere hundrede råd og nævn, men at regeringen har oprettet 77 nye råd, nævn og udvalg, samt at der er sparet betydeligt mindre end forudsat.

Kritikken skyder helt ved siden af målet, fordi Ugebrevet ikke har styr på sine fakta.

I publikationen »Mere velfærd og mindre bureaukrati« fra januar 2002 tilkendegav regeringen, at den ville nedlægge cirka 100 navngivne råd og nævn. Regeringen har således ikke givet udtryk for, at der skulle lukkes flere hundrede råd og nævn.

Af publikationen fremgik også, at regeringen ønskede at fortsætte den kritiske gennemgang af statslige råd og nævn. I den forbindelse blev 88 råd og nævn udpeget til nærmere analyse. Efterfølgende er det vurderet, at en del af disse med fordel kunne nedlægges.

Når Ugebrevet A4 når frem til i alt 77 nyoprettede råd og nævn med videre, skyldes det, at en række interne embedsmandsudvalg er talt med. Disse har imidlertid aldrig været en del af regeringens kritiske gennemgang af råd og nævn.

Den primære hensigt med regeringens indsats i forhold til statslige råd og nævn har været løbende at sørge for, at der ikke opretholdes institutioner, som ikke længere opfylder noget ønsket formål.

Uanset den samlede besparelses omfang kan pengene efter regeringens vurdering finde bedre anvendelse på centrale velfærdsområder.

Enhver regering har behov for uvildig og saglig rådgivning, og således er uafhængige råd og nævn en vigtig del af et velfungerende demokrati. Der vil derfor løbende blive oprettet nye råd og nævn med videre, men netop derfor finder regeringen det væsentligt, at der samtidig tages stilling til nedlæggelse af andre råd og nævn, der måtte have afsluttet deres opgaver eller af andre grunde ikke længere har en eksistensberettigelse.

Det er derfor regeringens hensigt, at den kritiske gennemgang af råd og nævn skal fortsætte.