Overenskomster stadig i spil

Af Lise Lotte Blicher Bendtsen, NET-Redaktionen

En del lønmodtagere i det private har endnu ikke deres forlig i hus. Nu venter alle på, at det skal lykkes forligsmanden og arbejdsmarkedets parter at lukke og slukke for årets overenskomstforhandlinger.

Deadline I takt med forligsmand Asbjørn Jensens opfordringer til arbejdsmarkedets parter om at fortsætte forhandlingerne for at nå en aftale, er forligene landet på forligsmandens bord. Med og uden hans hjælp var der onsdag aften opnået forlig på områder, der tilsammen omfatter omkring 70 procent af de involverede lønmodtagere. Det er 30 procent flere lønmodtagere, end da forligsmanden tog over torsdag 12. februar.

Siden forrige uges transportforlig, der lagde rammerne for hele normallønsområdet, er det blevet til forlig for blandt andre 30.000 chauffører, eksportchauffører og renovationsarbejdere, 80.000 deltidsansatte tjenere og gastronomer, 25.000 kontor- og lagerarbejdere, 15.000 bagerjomfruer, 8.500 malere, 3.500 turistchauffører, 3.000 vaskeriansatte, 3.000 journalister, 1.600 luftfartsfunktionærer. Og der er også kommet forlig i stand på små områder som for 320 beklædnings- og tekstilansatte og 300 sømænd.

Og som et lille kuriosum kom fornyelsen af den forholdsvis nye overenskomst for ansatte, der arbejder med omsorg og pleje af ældre under ordningen om frit valg i kommunerne, på plads.

Det skete, da parterne fra henholdsvis Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Dansk Handel & Service (DHS) trykkede hinanden i hånden tirsdag.

Gennemgående for alle områderne er, at de enten har lænet sig op ad industriens minimallønsoverenskomst, der allerede kom i hus 1. februar, eller transportoverenskomsten, der er toneangivende på normallønsområdet. Og da disse to aftaler ligner hinanden til forveksling, er der ikke de store udsving områderne imellem.

Men som den store nyskabelse for overenskomsterne i år har bløde områder fået mere plads på det private arbejdsmarked. Og gennemgående har alle lønmodtagere fået betalt frihed, hvis ens barn skal indlægges på hospitalet, og de fleste har fået to ugers betalt efteruddannelse, hvis de bliver opsagt.

Andet fælles gods er udvidelsen af den betalte barsel, med fire uger før fødslen og seks uger efter fødslen – i alt 24 uger. En forhøjelse af arbejdsmarkedspensionen til 10,8 procent for de fleste, og endelig en udvidelse af perioden med fuld løn under sygdom.

Et markant element i årets overenskomster er også HK's klausuler om en central barselsfond, som den gnist, der kan få årets overenskomstforhandlinger til at brænde sammen.