Otte forbundsformænd ind i LO’s ledelse

Af

Ny struktur for beslutninger i LO skal rette op på den politiske slingrekurs og sikre, at alle forbund har ejerskab i de udspil og holdninger, der kommer fra LO.

LO’s forretningsudvalg nedlægges, og otte forbundsformænd får plads i LO’s daglige politiske ledelse. Sådan tegner LO’s ny beslutningsstruktur sig i fremtiden ifølge et udspil fra LOs ledelse.

Den ny struktur, som skal vedtages på LO’s ekstraordinære kongres, skal blandt andet være med til at sætte en stopper for den politiske slingrekurs, som ofte har præget fagbevægelsen. Groft sagt skal det være slut med, at SiD udtaler sig i øst og Metal i vest, mens LO står lidt i midten og forsøger at finde en linje, der kan samle. Den ny beslutningsstruktur skal desuden være med til at fjerne forbundenes mistillid til LO og sikre et fælles ejerskab til de beslutninger, udspil og holdninger, som LO står for. LO’s daglige ledelse kommer ifølge indstillingen fremover til at bestå af maksimalt 12 personer.

  • Formændene for de fem største forbund under LO – HK, Specialarbejderforbundet, Forbundet af Offentligt Ansatte, Metal og Kvindeligt Arbejderforbund – indstilles til hver en plads.
  • De syv mellemstore forbund indstiller to forbundsformænd blandt formændene for: Forbundet Træ-Industri-Byg, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Socialpædagogernes Landsforbund, Pædagogisk Medhjælper Forbund, Teknisk Landsforbund, El-Forbundet og Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet.
  • De resterende otte forbund indstiller til sammen én forbundsformand blandt formændene for: RestaurationsBranchens Forbund, Telekommunikationsforbundet, Malerforbundet, Blik- & Rørarbejderforbundet, Jernbaneforbundet, Frisør- og Kosmetiker Forbundet, Hærens Konstabel- og Korporalforening og Artistforbundet.

LO’s kongres vælger på baggrund af de otte indstillede kandidater det antal medlemmer til daglig ledelse, som opnår mindst 50 procent af stemmerne. Hvert kongresmedlem kan stemme på mindst fire og højst otte af de indstillede formænd. Derudover vælger LO-kongressen formand, næstformand og to LO-sekretærer, hvorved antallet af medlemmer i den daglige ledelse kommer op på højest 12. Den ny ledelse holder møde en gang om ugen, og medlemmerne kan udtale sig på LO’s vegne og repræsentere LO udadtil. Den ny struktur ændrer ikke ved, at kongressen fortsat vil være LO’s øverste myndighed.
»I dag har vi alt for få politiske diskussioner, som kan lede frem til fælles holdninger. Vi lytter ikke nok til hinanden, og det betyder, at der ofte ikke er et fælles ejerskab til de beslutninger, vi træffer. Det skal den nye struktur rette op på. Vi vil lægge langt større vægt på en åben dialog, hvor vi respekterer hinanden,« siger LO-formand Hans Jensen.