Opkøb af firmaer splitter EU

Af Peder Munch Hansen

Kommissionens nye forslag om regler for aktieopkøb indeholder intet nyt, mener den europæiske fagbevægelse, der tidligere i det spørgsmål har splittet både Europa-Parlamentet og fagbevægelsen med krav om strammere regler.

EU er på vej til et nyt opgør om virksomheders opkøb af andre firmaer, efter at den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, har afvist et nyt forslag fra EU-Kommissionen.  EFS havde sammen med den tyske regering øvet et kraftigt pres på medlemmerne af Europa-Parlamentet, da Parlamentet sidste sommer afviste et lignende forslag, som EU har arbejdet med i 13 år.

»Kommissionens nye forslag er stort set lig med det, Parlamentet forkastede. Der er intet nyt om information og høring og indflydelse for de ansatte, når deres virksomhed køber andre virksomheder op eller selv bliver opkøbt,« siger direktør i den EFS, Willy Buschak.

Det ny forslag henviser blot til de regler, der i dag findes om de ansattes ret til information og høring og medbestemmelse. Og det er ikke nok, mener EFS.

»De ansatte må sikres information, når deres virksomhed vil købe aktier op i en anden virksomhed eller selv bliver udsat for aktieopkøb, så virksomheden risikerer at komme på andre hænder,« siger Willy Buschak.

Netop spørgsmålet om opkøb spillede en hovedrolle, da Europa-Parlamentet forkastede forslaget til et kompromis. Den tyske regering og virksomheder frygtede, at koncerner som VW-bilfabrikkerne blev opkøbt af større koncerner som General Motors eller Ford, hvis forslaget blev fulgt. Tyskerne krævede, at virksomhederne kunne sætte aktivt ind mod opkøbene. I de krav gik de sammen med EFS, der ville sikre, at de ansatte kunne deltage i kampen med ledelsen om at sikre fabrikkerne.

Den tyske regering, virksomheder og EFS førte en hektisk kampagne over for medlemmerne af Europa-Parlamentet for at få dem til at forkaste forliget. Kampagnen splittede parlamentet på tværs af de politiske grupper og splittede også den europæiske fagbevægelse.

Den svenske LO-formand, Wanja Lundby-Wedin protesterede i en kronik i Financial Times sammen med den svenske industriminister mod alliancen, som de kaldte en underlig koalition mellem fagbevægelse og konservative.

De fleste lande har selv regler, men netop Tyskland har ingen. Det betyder, at tyskerne med alle midler søger at undgå, at udenlandske virksomheder køber op i Tyskland. Men tyske virksomheder køber samtidig op i andre lande, hvor regler forhindrer, at firmaernes ledelser beskytter sig mod opkøb.

I det tyske LO, DGB, lægger den internationale leder Heinz Putzhammer op til kamp mod det ny forslag og venter støtte både fra den ny regering i Tyskland og fra EFS:

»EU-kommissær Frits Bolkestein har tilsyneladende intet lært, når han lægger det samme forslag frem. Forslaget giver ingen rettigheder for lønmodtagerne. Det er, som om de blot skal sidde med hænderne i skødet og se på, at deres virksomhed bliver købt op.«

Frits Bolkestein har hele tiden slået fast, at forslaget handler om regler for overtagelse og herunder først og fremmest beskyttelse af mindretalsaktionærer, så de er informerede om opkøb og får samme tilbud som de store aktionærer. Kommissionen finder, at spørgsmålene om information, høring og medbestemmelse er væsentlige, men hører hjemme i de særlige direktiver for arbejdsmarkedet. Nu venter Kommissionen spændt på, hvordan den ny, tyske regering forholder sig.