Omvæltning i Beskæftigelsesministeriet

Af | @GitteRedder

Beskæftigelsesministeren varsler fyringer i sit ministerium. Samtidig gennemføres ny struktur, hvor blandt andet Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet får større politisk rolle.

Det er alt andet end morsomt at være embedsmand i beskæftigelsesministeriet for øjeblikket. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er i gang med at gennemføre en ny struktur i ministeriet på Holmens Kanal, og derfor er der varslet fyringer af mellem fem og ti ansatte, erfarer Ugebrevet A4.

Hovedtanken i den ny struktur er at skabe et smalt departement og samtidig styrke styrelserne under beskæftigelsesministeriet ved at give dem flere opgaver.

»Formålet med hele øvelsen er at forenkle ministeriet ved at skabe en enhedsorganisation,« siger departementschef Bo Smith.

  • Center for Arbejdsmiljø og arbejdsskader skal fremover høre under Arbejdstilsynet, der ellers har været ramt af store nedskæringer efter VK-regeringens finanslov.
  • Center for aktiv beskæftigelsespolitik står overfor at fusionere med Arbejdsmarkedsstyrelsen, der også har tomme kontorer, efter at direktør Lars Goldschmidt måtte fyre en del ansatte oven på finanslovsbesparelserne.
  • Ydelsescentret, der forvalter forskellige overførselsindkomster, flytter over i Arbejdsdirektoratet.

»Den nye struktur sikrer, at politikudvikling kobles tættere sammen med driften. Det betyder, at styrelserne trækkes tættere på ministeriet og også kommer til at betjene ministeren direkte,« siger Bo Smith.

»Jeg vil være på jagt efter et større hus, hvor vi kan være allesammen, for det mest hensigtsmæssige, når man laver en enhedsorganisation, er naturligvis, at alle arbejder samme sted,« siger Bo Smith. Efter planen flytter en del af Arbejdsmarkedsstyrelsen nu ind på Holmens Kanal.

Departementschefen afviser, at de varslede fyringer kan kædes sammen med den nye struktur. Afskedigelser var under alle omstændigheder nødvendige for at spare på lønsummen, sådan som den er udstukket i finansloven.

De ansatte i ministeriet er orienteret om den nye struktur på møder i sidste uge, og arbejdsglæden er lige nu nær nulpunktet hos de fleste. Ministeriet vil blive splittet, og de, der ikke får fyresedlen, risikerer at skulle flyttes andre steder hen.

Når den nye struktur er gennemført, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet spille en mere central politisk rolle end i dag, hvor de ikke direkte rådgiver ministeren. I Miljøministeriet har man med stor succes gennemført en lignende organisationsplan, der betyder, at især Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen har fået stor gennemslagskraft både politisk og i den brede offentlighed.

Forskellen er blot, at Miljøministeriets nye struktur blev gennemført i en tid, hvor der var penge og prestige i miljø. Beskæftigelsesministeriets ny organisation skal implementeres samtidig med, at der skal spares og skabes store reformer for hele arbejdsmarkedet.

Derfor klinger begrundelsen om at styrke styrelserne hult hos mange ansatte kun få måneder efter, at snesevis af ansatte er fyret i både Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.