Omrids af en ny integration på arbejdsmarkedet

Af

LO forhandler i øjeblikket med regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Kommunernes Landsforening om en ny plan for integration. LO finder det vigtigt, at der laves en sammenhængende plan, som fører til, at flygtninge og indvandrere kommer i ordinære job.

En af de modeller, der i øjeblikket arbejdes med i embedsmandsudvalget om integration, er  inspireret af tanker fra blandt andre LO om, at dele vejen til et ordinært job i flere faser. Nogle personer vil dog være så velkvalificerede, at de kan springe en eller flere faser over:

Den første fase, som er det passive ophold i et asylcenter, kan for en asylansøger være direkte invaliderende. Derfor vil regeringen arbejde for at få reduceret sagsbehandlingstiderne. Samtidig overvejes der en eller anden form for tvang for at få asylansøgerne til at deltage i arbejdet på asylcentret.

I den næste fase skal kommunerne overtage flygtningen og sørge for bolig, skolegang, institutionspladser med videre. Derefter skal kommunen inden for en måned indgå en aftale med den nye borger om, hvilket ordinært job personen skal stile efter. 

De sidste faser, som overvejes i de igangværende forhandlinger, handler om et personligt forløb for hver enkelt flygtning. Her skal nydanskeren lære at være på det danske arbejdsmarked, og han eller hun skal lære dansk. Virksomheden skal ikke betale løn til nydanskerne, som fortsat skal leve af deres integrationsydelse. Til gengæld skal der være plads til, at personen i arbejdstiden kan følge danskundervisning og tage forskellige opkvalificerende kurser.

I de sidste faser vil personen ifølge LOs forventninger stort set være integreret på arbejdsmarkedet. Men han mangler fortsat kvalifikationer, der kan munde ud i et rigtigt job. Derfor overvejes det at tilbyde et lærlingeforløb eller en form for jobtræning. Lønnen skal være overenskomstfastsat og identisk med den, som ligestillede kolleger på arbejdspladsen modtager.

For LO er det et afgørende mål, at perspektivet gennem alle faser er, at nydanskeren skal i ordinær beskæftigelse, og at de er ledsaget af undervisning i dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Undervisningen skal ifølge en foreløbig model tilbydes individuelt og fortrinsvis inden for de arbejdstider, nydanskeren har, og helst på virksomheden.