Offentligt ansatte må gerne ytre sig

Af Hanne Mortensen

Beskæftigelsesministeren skabte tvivl om offentligt ansattes ret til at debattere love og regler. Men de må gerne udtale sig, understreger statsministeren.

Offentligt ansatte har samme rettigheder til at deltage i den offentlige debat som resten af befolkningen. Det slår statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) nu fast. Kun i få tilfælde vil ytringsfriheden være begrænset af jobbet.

Der var ellers sat spørgsmålstegn ved de offentligt ansattes ret til at debattere og kritisere en lov, de selv er med til administrere. Det skete, efter Dansk Socialrådgiverforening opfordrede sine medlemmer til at komme med eksempler på konsekvenserne af den netop lov om lav startydelse til flygtninge og indvandrere, som træder i kraft i dag.

Opfordringen fik beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at true socialrådgiverne med embedsmandssager, fordi de ikke ville kunne administrere loven loyalt. Men nu understreger statsminister Anders Fogh Rasmussen, med hjælp fra en række udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, at det er i orden, at offentligt ansatte bruger deres viden til at gøre indsigelser mod bestemmelser eller rammer, de mener, er uretfærdige. Kun ved sager inden for ens eget ansvarsområde, eller hvis en sag endnu ikke er afsluttet, kan der være begrænsninger i ytringsfriheden.

»Jeg vil gerne tilføje, at jeg betragter det som noget meget væsentligt at offentligt ansatte har mulighed for – inden for de oven for beskrevne rammer – at deltage i den offentlige debat også på deres »egne« områder. Efter min opfattelse bidrager det generelt til en mere nuanceret og kvalificeret debat,« siger Anders Fogh Rasmussen.

I Dansk Socialrådgiverforening bliver statsministerens udtalelser godt modtaget.

»Det er meget vigtigt, det statsministeren siger. Vi, der arbejder med at udfylde velfærdssamfundet i praksis, skal kunne deltage i diskussionen af det,« understreger næstformand hos socialrådgiverne, Laila Walther.

Startydelsen møder ikke kun modstand fra socialrådgiverne. Også en række andre fagforbund, organisationer samt det nye sociale råd kritiserer loven.