Offentligt ansatte er mest pressede

Af | @JanBirkemose

Næsten 6 ud af 10 offentlige ansatte arbejder mere, end de har lyst til, og målt på både stress, arbejdstempo og muligheden for at få arbejdet til at hænge sammen med familielivet er de ansatte i den offentlige sektor under hårdere pres end de privat ansatte.

TRYK PÅ Myten om det stille og rolige arbejdsliv bag kommunens tykke mure får alvorlige ridser i lakken i ny undersøgelse af lønmodtagernes arbejdspres. Undersøgelsen, der er gennemført blandt 1.992 lønmodtagere for Ugebrevet A4, tegner et entydigt billede af stress, tempo og højt arbejdspres overalt på arbejdsmarkedet. Men blandt de offentlige ansatte står det allerværst til.

Hele 6 ud 10 ansatte i den offentlige sektor løber i øjeblikket stærkere, end de gjorde på samme tidspunkt sidste år, og næsten lige så mange har inden for den seneste måned arbejdet mere, end de har haft lyst til. Til sammenligning er det kun godt 4 ud af 10 privatansatte, der mener, at de er begyndt at løbe hurtigere end for et år siden.

Kommunaldirektør Michael Graatang fra Frederiksværk Kommune mener, at det høje arbejdspres i det offentlige især skyldes de store omvæltninger med strukturreform og kommunalreform, der giver dobbeltarbejde for mange medarbejdere. Hans kommune har netop konstateret, at næsten hver tredje af lederne og sikkerhedslederne i kommunens virksomheder lider af forhøjet blodtryk.

»Jeg er ikke læge. Men som disse menneskers øverste chef finder jeg det dybt bekymrende og alarmerende. Der er ganske enkelt for meget fart på lige nu,« siger Michael Graatang.

Blandt undersøgelsens øvrige konklusioner er:

  • 43 procent af de offentligt ansatte føler sig mere stressede nu end for et år siden. Blandt de privatansatte er det tilsvarende tal 30 procent.
  • Hver tredje ansatte i den offentlige sektor har inden for det seneste år fået sværere ved at få arbejds- og familieliv til at harmonere. For de privatansatte gælder problemstillingen lidt færre – nemlig hver fjerde.
  • Flere offentligt ansatte end privat ansatte har enten sagt deres job op på grund af for højt arbejdspres eller har overvejet at gøre det.
Flere stressfaktorer forude

Ifølge undersøgelsen er de ansatte i den offentlige administration hårdest ramt af arbejdspresset. Her peger flere end hver anden medarbejder på, at de lige nu stresser mere eller meget mere end for et år siden.

Ifølge formand for HK/Kommunal Kim Simonsen skyldes det en kombination af en årelang nedslidning af den offentlige sektor og den igangværende kommunalreform.

»Undersøgelsen viser præcist det billede, som vi kender fra vores medlemmer. Nogle vil mene, at problemerne vil gå over af sig selv, når kommunalreformen er blevet fuldt gennemført. Men sådan er det desværre ikke, for der er generelt mangel på hænder, og snart begynder de store årgange at forlade arbejdsmarkedet. Der er intet, der tyder på, at situationen bliver bedre,« siger Kim Simonsen.

Han peger på tal fra HK/Kommunal, der viser, at 44 procent af medlemmerne i løbet af det seneste år har oplevet problemer med det psykiske arbejdsmiljø på grund af for højt arbejdspres, og 36 procent har oplevet stress. Alligevel advarer han imod at hænge sig for meget i tal.

»Når vi snakker statistik, glemmer vi alt for let, at der er mennesker bag alle disse procenter. Det er rigtige mennesker, som løber rundt og knokler alt for længe hver dag, og som er dødtrætte, når de kommer hjem. Nogle af dem er altså i alvorlig fare for at komme helt galt af sted,« siger Kim Simonsen.

Det er kommunaldirektør Michael Graatang fra Frederiksværk Kommune helt enig i. Selv om det er hans ansvar, at kommunen bliver drevet forsvarligt, og at sammenlægningen med nabobyen Hundested forløber planmæssigt, er hans største bekymring, om det sker uden mandefald i personalerækkerne.

»Jeg er langt mere bekymret for den enkelte medarbejder end for kommunen. Vi har medarbejdere, der arbejder dag og nat, og som sender mig mails klokken to om natten. Nogle af dem har arbejdsuger på 60 til 80 timer. Det er jo helt urimeligt, og jeg er alvorligt bekymret for, om der er nogen, der ikke kan stå distancen,« siger Michael Graatang og tilføjer:

»Det er ikke for børn, det er alvor.«

Han erkender, at det er hans ansvar at skride ind over for medarbejdere, der er ved at arbejde sig halvt ihjel. Men i stedet for at skride ind med firkantede regler for, hvor meget og hvor længe man må knokle, har kommunen valgt at sætte fokus på stress ved dels at undersøge omfanget og dels at give nogle tilbud til medarbejderne.

Flere vil blive presset

Foreløbig har kommunen i samarbejde med et privat hospital afholdt to seminarer om stress, hvor medarbejderne blandt andet kunne få den helt store stressundersøgelse. Ud af 114 medarbejdere, der blev testet, havnede seks personer i det røde felt og 40 i det gule felt, mens resten klarede frisag. Både de gule og de røde har stress, og for de røde er det så slemt, at det kan være farligt og livstruende.

»Vi har bedt personerne i den røde gruppe om at gå til lægen med det samme, og vi har tilbudt et udvidet sundhedscheck på privathospitaler til 25 personer. Derudover har vi også indført prioriteringssamtaler, der skal være med til at prioritere arbejdsopgaverne benhårdt mellem det, der skal udføres nu, og det, der kan afvente,« siger Michael Graatang og oplyser, at der også er blevet oprettet motionshold og fysioterapi til alle interesserede.

Mens det lige nu er de administrative medarbejdere, der er ved at bukke under, forudser Michael Graatang, at de næste bliver personalegrupper ansat i kommunale servicefunktioner, som skal lægges sammen. Det kan for eksempel være vejvæsen, beredskab, hjemmepleje og omsorg.

Forbundssekretær Inger Bolwinkel fra forbundet Fag og Arbejde (FOA), der blandt andet organiserer de ansatte i hjemmeplejen, er enig i, at det vil blive de områder, hvor arbejdspresset næste gang eksploderer. Allerede nu viser ugebrevets undersøgelse, at medarbejderne på pleje- og omsorgsområdet er næsten lige så hårdt spændt for som de ansatte i administrationen.

»Vores medlemmer er så pressede i deres arbejdsliv, at stress og sygefravær er blandt det værste på hele arbejdsmarkedet. Og jo flere, der sygemelder sig, jo stærkere må dem, der er tilbage, løbe. Det her er virkelig alvorligt, og det er især det psykiske arbejdsmiljø, som flere og flere medlemmer får problemer med,« siger Inger Bolwinkel, der samtidig oplyser, at FOA oplever en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra medlemmer med ondt i arbejdslivet.

Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Frederiksbergs borgmester Mads Lebech (K) erkender, at de kommunalt ansatte har fuldt blus på kedlerne i øjeblikket.

»Der er ingen tvivl om, at vi i disse måneder trækker meget store veksler på de kommunalt ansatte. Men i takt med, at reformen bliver gennemført, vil vi se, at det helt store arbejdspres er et forbigående fænomen. Men vi tager vores arbejdsgiveransvar alvorligt, og det er helt klart, at vi hele tiden skal have fokus på stress. Det er helt sikkert nødvendigt,« siger Mads Lebech.