Offentlige og private portører på samme overenskomst

Af NET-Redaktionen
| @MichaelBraemer

Lange og seje forhandlinger har endelig givet portørerne en fælles overenskomst, der sikrer, at private aktører ikke kan konkurrere på løn- og ansættelsesvilkår ved udlicitering. FOA er begejstret, mens de private portører i Dansk Funktionærforbund kun er gået med under pres.

Efter mange måneders ballade har portørerne i Sønderjylland endelig fået deres overenskomst. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Funktionærforbund og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) er blevet enige om en fælles overenskomst.

Den nye overenskomst sikrer, at portører, der overgår fra offentlige til private arbejdsgivere, får løn- og ansættelsesvilkår, der ligger tæt op ad de amtskommunale. Samtidig sikrer overenskomsten, at det bliver lige så dyrt for private som for offentlige arbejdsgivere at ansætte portører, og det er FOA stærkt tilfreds med.

»Det betyder jo, at private aktører ikke kan konkurrere på løn- og ansættelsesvilkår, hvis portørtjenester sendes i udbud i fremtiden,« siger FOA's formand, Dennis Kristensen, der mener, at den nye overenskomst er et godt signal at sende i en tid, hvor udbud af offentlige ydelser bliver stadig mere normale.

»Der er jo en række af vores medlemmer, der varetager opgaver, som også udføres af private aktører. Det er positivt, hvis vi kan sikre, at disse private ikke arbejder på dårligere løn- og ansættelsesvilkår,« siger Dennis Kristensen.

Han peger også på det positive i, at to fagforbund kan finde sammen om en fælles overenskomst. Især i lyset af FOA's nærværende grænsekonflikt med SiD, hvor de to forbund ikke kan blive enige om at indgå en fælles overenskomst for buschaufførerne.

»Det er glædeligt, at det i denne sag er lykkedes os at finde en anden måde at løse grænsekonflikter på – nemlig ved at indgå fælles overenskomst om portørerne,« siger Dennis Kristensen, der dog indrømmer, at det har holdt hårdt at få alle parter til at enes.

Behersket begejstring

Derimod er begejstringen hos Dansk Funktionærforbund til at overse. Næstformand i forbundet Villy Nielsen lægger ikke skjul på, at han synes, det er noget rod at blande offentlige og private overenskomster, og han vil ikke råde andre forbund til at gå i samme spor i fremtiden.

»Principielt mener jeg, det er en uskik, at man ikke kan respektere hinandens overenskomster. Vi havde i forvejen en landsdækkende overenskomst med Servicebranchens Arbejdsgiverforening for portørerne, men er gået med i det her, fordi ISS ellers truede med at lave paralleloverenskomst med FOA. Det ville give arbejdsgiverne let spil, hvis de ønskede at spille os ud mod hinanden, og det ville give ustabilitet i medlemsskaren, hvis mange begyndte at flytte fra det ene forbund til det andet blot for at få 10 øre mere i timen.«

Villy Nielsen mener også, at der er en ulighed i det forhold, at FOA nu kommer ind på det private arbejdsmarked, når der udliciteres, men at Dansk Funktionærforbund ikke kommer med ind på offentlige område, hvis Sønderjyllands Amt tager portørjob tilbage igen.

Portørerne på det private arbejdsmarked kan frit vælge, hvilket af de to forbund de vil være medlem af, og grupperne får mulighed for at vælge hver deres tillidsmænd. Også det finder Funktionærforbundets næstformand uhensigtsmæssigt.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil være loyale over for aftalen, men vi kan godt se problemer forude,« siger Villy Nielsen.

Lønmæssigt betyder aftalen ikke det store for portørerne i Dansk Funktionærforbund. De går ned i timeløn, men nedgangen hentes til gengæld hjem i kraft af de tillæg, som udgør en større del af lønnen i det offentlige. Samtidig går de private portører fra at have ens løn landet over til et differentieret lønsystem, som det kendes fra offentlige overenskomster.

Aftalen er landsdækkende, men problemet med portørernes organisering har hidtil kun været aktuel for Sønderjyllands Amt, hvor sygehusdriften er blevet udliciteret.