Østudvidelse koster rettigheder

Af
| @GitteRedder

For at bremse nye EU-borgeres misbrug af de danske velfærdsydelser vil regeringen efter sommerferien fremlægge stramninger på området, og det vil også ramme mange danskere. De vil miste retten til at tage en række sociale ydelser med ud af landet i kortere perioder

Danskere på kontanthjælp, sygedagpenge og børnepasningsorlov risikerer fra næste år at miste retten til at tage de en række af de sociale ydelser med til udlandet i en kortere periode. De stramninger i lovgivningen, som regeringen lægger op til, for at forhindre, at nye østeuropæiske EU-borgere kan udnytte danske sociale ordninger, når EU’s udvidelse træder i kraft 1. maj 2004, vil nemlig også ramme danskerne.

Ifølge beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil et udspil, der skal bremse nye EU-borgeres sociale misbrug af de danske velfærdsordninger, også få konsekvenser for danskerne.  

»Vi kan ikke diskriminere. Det, vi laver, vil naturligvis gælde for danskere såvel som for udlændinge, og dermed vil nogle danskere blive ramt. Det er så op til en politisk vurdering, hvad man vil stå model til,« siger Claus Hjort Frederiksen. 

Dermed afslører han også, at det bliver en besværlig politisk øvelse. Akkurat som der har lydt et ramaskrig over, at mange danskere i forbindelse med stramningerne af udlændingeloven er kommet i klemme, hvis de ville bosætte sig med en udenlandsk kæreste.

Han står i spidsen for de politiske forhandlinger med alle partier om at begrænse de sociale ydelser til borgerne fra de 10 nye EU-lande. En embedsmandsrapport dokumenterer, at de danske velfærdsordninger kommer under pres, når mange millioner fattige østeuropæere til maj næste år bliver EU-medlemmer. Efter den nuværende lovgivning har arbejdstagere fra andre lande efter få ugers arbejde i Danmark ret til sociale ydelser, som de derefter kan tage med sig til hjemlandet.

»Det er afgørende for regeringen, at vi fra første dag åbner arbejdsmarkedet  og giver fri adgang til at tage job i Danmark. Men vi vil forhindre, at vi får utilsigtet brug af de danske velfærdsydelser. Folk skal ikke kunne spekulere i at tage nogle velfærdsordninger med sig hjem og ud af Danmark,« siger Claus Hjort Frederiksen. 

Inden for de gældende rammer er der relativt begrænsede muligheder for at forhindre misbrug af de sociale ydelser, konkluderer regeringsrapporten og nævner, at især kontanthjælp, børnepasningsorlovsydelse og dagpenge ved sygdom, fødsel og adoption – og måske kontanthjælp – er sårbare over for utilsigtet brug.

I august genoptager beskæftigelsesministeren forhandlingerne med de politiske partier om, hvordan man strammer den danske lovgivning. Ifølge Claus Hjort er der en stor vilje til at få løst problemerne, og han stiler efter et bredt forlig.