Østeuropas arbejdsgivere skal støttes

I sidste nummer af Ugebrevet A4 omtales, hvorledes den svage fagbevægelse i Central- og Østeuropa har store problemer og vil få svært ved at leve op til social dialog i forbindelse med medlemskabet af EU.

Nu er billedet væsentligt mere broget end som så. Der er stor forskel på fagbevægelsens situation i de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa. En beskrivelse heraf findes på www.loskolen.dk under punktet Østsekretariatet. Samtidig har fagbevægelsen også i nogle vesteuropæiske lande en lav organisationsgrad. I Frankrig er den kun omkring 10 procent.

Imidlertid er det største problem for fagbevægelsen i Central- og Østeuropa, at der ikke findes stærke arbejdsgiverorganisationer. Det kan umiddelbart lyde barokt, for normalt tror man, at den stærkeste part har en fordel. Men det er ikke tilfældet her.

Fagbevægelsens store problem er, at den ikke har en ordentlig modpart at lave aftaler og overenskomster med. Derfor indgås langt de fleste aftaler mellem ansatte og ledelse på virksomheden. Fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne holdes helt ude i mange lande. Derfor er der behov for at styrke begge parter.

Set i det lys er det positivt, at LO, Dansk Arbejdsgiverforening og Beskæftigelsesministeriet er sammen om at opbygge den såkaldte sociale dialog i en række lande. Det er vejen hen imod, at parterne kan lave overenskomster på nationalt plan, herunder brancheaftaler.

Men mens LO og dets forbund har en lang række aktiviteter herudover, er det ikke muligt at få øje på aktiviteter fra DA’s side.

Dansk Arbejdsgiverforening er alt for passiv i Central- og Østeuropa. Hvor er DA’s støtte til deres søsterorganisationer i ansøgerlandene?

Alle undersøgelser peger på, at et velfungerende samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter skaber øget økonomisk vækst med en rimelig fordelingspolitik. Det er vejen frem for de ti lande, men det ønsker DA åbenbart ikke at bidrage til. Så må fagbevægelsen til at støtte udviklingen af arbejdsgiverorganisationerne i Central- og Østeuropa. Eller også må DA tage sig sammen – NU.

Ove Fich, fhv. MEP og MF for Socialdemokratiet