Øget skepsis over for Ny Løn

Af Poul Damgaard

De fleste medlemmer er imod Ny Løn, og nu er opbakningen også på retur hos både ledere og tillidsrepræsentanter, viser undersøgelse i Socialpædagogernes Landsforbund.

Ledelsen i Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har påtaget sig en pædagogisk opgave over for medlemmerne: Begrebet Ny Løn skal sælges bedre!

En undersøgelse blandt socialpædagogerne i Sønderjylland viser, at tre år med ny løn ikke har overbevist medlemmerne om systemets muligheder. Et stort flertal af medarbejderne foretrækker stadig det gamle lønsystem. Og tilmed er opbakningen til Ny Løn vigende både hos ledere og tillidsrepræsentanter. Ligesom i 2000 siger lidt under halvdelen af medarbejderne i år, at de gerne vil tilbage til det gamle, anciennitetsbestemte lønsystem, mens halvt så mange siger nej til det. Blandt lederne af de socialpædagogiske institutioner, som også er medlemmer af SL, er der godt nok stadig et solidt flertal imod at skrue tiden tilbage, men det flertal er faldet til 44 procent, mens 26 procent nu vil af med Ny Løn. I 2000 ville kun 11 procent vende tilbage til det gamle lønsystem, hvilket blev afvist af et flertal på 54 procent. Blandt tillidsrepræsentanterne er tendensen den samme, om end der ikke har været helt det samme skred i bevægelsen væk fra Ny Løn. 29 procent vil nu gerne tilbage til det gamle system, mens 46 procent afviser det. For to år siden var tallene 25 mod 50. Svarene fremgår af et forskningsprojekt, som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen udfører for Socialpædagogernes Landsforbund og Sønderjyllands Amt.

Forbundsformand Kirsten Nissen, SL, ser et af problemerne ved det nye lønsystem i, at medarbejderne ikke altid ved, at de har fået Ny Løn. Her sætter hun sin lid til overenskomstens nye rammeaftale, der giver den enkelte medarbejder krav på en samtale om, hvorfor vedkommende for eksempel ikke har fået del i den nye løn, og hvad der skal til for at rette op på det.

»Ud over synligheden drejer det sig også om at få flere penge at gøre godt med,« understreger Kirsten Nissen.

Synligheden forsøgte SL at tage højde for ved udsendelsen af en drejebog, da Ny Løn blev indført. Den beskrev, hvorledes systemet kunne indarbejdes på den enkelte arbejdsplads.

»Den er åbenbart ikke slået igennem, og jeg undrer mig specielt over, at hver fjerde leder foretrækker det gamle lønsystem i stedet for at bruge ny løn som et ledelsesredskab«, beklager Kirsten Nissen, som konkluderer, at der er lang vej igen, før ny løn er slået igennem i medlemmernes bevidsthed.