OECD: Udstødte skal ind på arbejdsmarkedet for at sikre velfærden

Af Karsten Christensen, Netredaktionen

Næsten halvdelen af befolkningen i industrilandene vil i 2030 være over 65 år, viser fremskrivning. Derfor er det yderst vigtigt at få svage grupper ind på arbejdsmarkedet nu.

Svage grupper må hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Gør regeringerne ikke noget for at få kvinder, ældre, handicappede og lavtuddannede i job, får en række lande svært ved at sætte gang i den økonomiske vækst. I enkelte lande vil beskæftigelsen endda falde i takt med, at der bliver flere og flere ældre.

Det siger den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i sin årlige beskæftigelsesrapport, der slår fast, at en øget beskæftigelse gør det lettere for landene at løse problemer med høje offentlige udgifter og social udstødning. 47 procent af befolkningen i industrilandene vil i 2030 være over 65 år. I 2000 var tallet kun 27 procent. Det stigende antal ældre betyder, at regeringerne er tvunget til at styrke arbejdsmarkedspolitikken, så flere kommer i arbejde. Som billedet ser ud nu, vil den årlige stigning i beskæftigelsen dale fra 1,3 procent til 0,3 procent i de kommende 30 år. I Italien og Japan vil beskæftigelsen direkte falde. Derfor gælder det ikke kun om at få ledige i arbejde, men også få grupper, som står helt uden for arbejdsmarkedet, i gang med et job.

OECD finder, at det skal kunne betale sig for grupperne at arbejde frem for at gå ledig. Men økonomiske incitamenter er ikke nok. Folk skal have mulighed for at få deres børn passet, så de selv kan passe et job. Deltidsarbejde er også en vej frem, og så skal ældre have mulighed for at blive på arbejdsmarkedet gennem særlige fleksible aftaler. OECD opfordrer samtidig til, at regeringer dropper særlige tilskyndelser til at gå tidligt på pension.