Odense-kvinder vil selv vælge fagforbund

Af

12 fynske kvinder vil være medlemmer af Specialarbejderforbundet i stedet for Kvindeligt Arbejderforbund. Det vil forbundene ikke give kvinderne lov til, og derfor bliver de to forbund nu slæbt i retten.

Det bliver op til domstolene at beslutte, om 12 fynske kvinder skal have lov at bytte medlemskabet i Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) ud med et medlemskort til Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). Kvinderne har i over to år kæmpet for at blive SiD’ere, men KAD vil ikke give slip på dem, og SiD vil ikke optage dem uden accept fra KAD. Derfor er begge forbund nu blevet stævnet af kvinderne, som arbejder på hydraulikvirksomheden Sauer-Danfoss i Odense.

Kvinderne finder det dybt urimeligt, at de ikke selv kan vælge, hvor de vil organiseres, siger deres talsmand Tina Rasmussen.

»Det har været en lang og sej kamp, men vi fortsætter. Som tiden er gået, er det mere og mere blevet en principsag for os. Vi laver det samme arbejde som mændene, og så giver det ikke mening, at vi ikke også kan være medlemmer af det samme forbund,« siger Tina Rasmussen.
Kvinderne har tidligere haft sagen i Ligestillingsnævnet, hvor de dog ikke fik medhold i, at SiD overtræder Ligestillingsloven og Ligebehandlingsloven ved at nægte at optage dem. Men nu har Civilretsdirektoratet bevilget kvinderne fri proces til at få prøvet sagen ved domstolene, hvor kvinderne blandt andet vil påberåbe sig foreningsretlige grundprincipper om retten til at være medlem af en forening. Kvinderne har ønsket, at sagen skal begynde ved Østre Landsret, fordi de mener, at den har principiel karakter og derfor i sidste instans bør kunne afgøres af Højesteret. Men i første omgang skal Odense Byret tage stilling til, om det ønske kan efterkommes, eller om sagen skal starte ved byretten.

Aftale blokerer

Der er cirka 70 ufaglærte mænd og 30 ufaglærte kvinder på Sauer-Danfoss i Odense, og KAD og SiD har en aftale om, at mændene skal være organiseret i SiD, mens kvinderne skal være medlemmer hos KAD. Og det er altså denne aftale, som blokerer for, at de 12 kvinder kan blive optaget i SiD.

I SiD-Industri i Odense er næstformand Dennis Nielsen ellers parat til at optage medlemmerne, hvis KAD gav lov. Men SiD vil ikke bryde aftalen.

»Jeg kan sagtens forstå kvindernes ønske, men det er en historisk grænse, som vi altså bliver nødt til at rette os efter. Og jeg kan også godt forstå KAD, som jo selvfølgelig prøver at holde på medlemmerne og dermed bevare deres eget forbund,« siger Dennis Nielsen.

Tina Rasmussen lægger ikke skjul på, at kvinderne først og fremmest kæmper en principiel kamp for retten til selv at vælge fagforening. Løn og arbejdsvilkår er de samme for både SiD’ere og KAD’ere, fordi de arbejder under den samme overenskomst, men hun mener dog også, at de vil opnå nogle konkrete fordele ved at blive medlemmer hos SiD.

Savner tillidsrepræsentant

Først og fremmest har KAD’erne i et par år ikke kunnet finde nogen tillidsrepræsentant, hvilket betyder, at SiD’ernes fællestillidsrepræsentant også varetager KAD’ernes interesser.

»Fællestillidsrepræsentanten gør det udmærket, men det betyder i nogle tilfælde, at vi har længere vej til oplysningerne end SiD’erne. Og SiD har også flere medlemmer på virksomheden og er derfor bedre rustede til at varetage vores interesser,« siger Tina Rasmussen.

I KAD-Odense holder næstformand Helle Nielsen fast i, at fagforbundene har nogle regler for, hvem der skal organisere hvilke medlemmer, og de regler holder KAD fast i. Og hun kan ikke forstå, hvorfor kvinderne bliver ved med at kæmpe for at komme over i SiD.

»De har aldrig kunnet komme med nogen rigtig gode argumenter for, hvorfor de vil have det bedre i SiD. Og det er jo dem selv, der ikke kan blive enige om at få valgt en tillidsrepræsentant,« siger Helle Nielsen.

SiD og KAD har i fællesskab hyret en advokat til at føre sagen, og hverken formanden for SiD-Industri, Børge Frederiksen, eller KAD-formand Lillian Knudsen ønsker derfor at kommentere sagen nu.