Nyt projekt skal styrke integration på arbejdspladsen

Af Lise Lotte Blicher Bendtsen, NET-Redaktionen

Regionale netværk af virksomheder og kommuner skal i et treårigt projekt udvikle metoder til bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.

En bedre integration af udlændinge på den enkelte arbejdsplads og flere udlændinge på det danske arbejdsmarked. Det er dagsordenen for det nye integrationsprojekt »Projekt Virksomhedsrettet Integration,« der er søsat af LO, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Kommunernes Landsforening (KL).

Og der er tilsyneladende behov for projektet. Undersøgelser viser nemlig, at kun hver tiende arbejdsplads har en personalepolitik, der tager hensyn til etniske minoriteter. Og i dag samarbejder langt færre virksomheder end i 2002 med kommuner eller arbejdsformidlinger om at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det treårige projekt inddrager 14 kommuner og en række arbejdspladser, der sammen skal udvikle nye metoder til at introducere udlændinge for virksomheder. Samtidig skal de finde ud af, hvordan man bedst anvender de nye redskaber, der ligger i lovgivningen. Virksomheder og kommuner samarbejder i tre regionale netværk, der hver især skal synliggøre eventuelle barrierer for integration og skabe erfaringer til brug for fremtidig integration på arbejdsmarkedet.

»Udfordringen er stor, og det kræver, at vi forener kræfterne og lærer af »best practice«, så vi i fællesskab kan gøre det bedre. Vi har store forventninger til, at et øget samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og kommuner kan kvalificere den fremtidige integrationsindsats,« siger murermester Jørn Frigast Rasmussen, der som næstformand i Dansk Arbejdsgiverforening i Roskilde Amt, deltager i projektet. Projekt Virksomhedsrettet Integration er økonomisk støttet af Integrationsministeriet og satspuljen for integration.