Nyt fra det etiske vaskeri

Af Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand for Pen-Sam Liv

FAGLIGT TALT Højt afkast og anstændighed er to sider af samme sag, når det gælder langsigtede investeringer af lønmodtagernes pensionsopsparing. Derfor har Pen-Sam trukket sine penge ud af en række flossede selskaber.

2302Så har fanen været til pletrens! I løbet af oktober har Pen-Sam – FOA-medlemmernes pensionsselskab – trukket investeringer for 250 millioner kroner ud af selskaber, der ikke lever op til pensionskassens retningslinjer for etiske investeringer.

Frasalget er en konsekvens af den kritik, der blev rejst i Ugebrevet A4 op til 1. maj i år. Mens danske lønmodtagere talte varmt om solidaritet, pegede A4 på, at flere nuværende og kommende pensionister – blandt andre Pen-Sams medlemmer – havde penge i selskaber, der anvender forretningsmetoder, som danske lønmodtagere aldrig ville acceptere at arbejde under.

For Pen-Sams vedkommende endda på trods af, at vi siden 1986 har haft etiske retningslinjer for investeringer.

Det er beskæmmende at tænke på, at FOA-medlemmers penge indirekte har været med til at holde liv i militærdiktaturet i Myanmar (Burma). Det er heller ikke videre fornøjeligt at blive konfronteret med, at vi har haft penge i foretagender, som afkræver kvinder en graviditets-test, eller som groft underbetaler deres ansatte og nægter dem retten til at organisere sig. Vi stopper, mens tæerne stadig kan rettes ud.

Kritikken gav os noget at tænke over. Vi måtte dog også erkende, at det kræver mange kræfter og megen systematik at overskue og overvåge forretningsmetoderne hos selskaber, der har forgreninger over hele verden. Samtidig er det vigtigt, at der ligger pålidelige og alment anerkendte kilder til grund for vurderingen. Beslutninger i den størrelsesorden må ikke tages uovervejet. Det er trods alt medlemmernes pensionisttilværelse, pensionsselskaberne skal tænke på i første række.

Løsningen for Pen-Sam har været at indgå et samarbejde med et såkaldt screeningfirma, der udarbejder en liste over selskaber, der overtræder FN’s og ILO’s »Core Conventions«. Det er de mest centrale af konventionerne. På baggrund af oplysningerne om overtrædelser træffer Pen-Sam selv den endelige beslutning om, hvilke virksomheder vi ikke kan investere medlemmernes penge i med anstændigheden i behold.

Pen-Sams udelukkelsesliste rummer lige nu 24 selskaber, hvis forretningsmetoder ikke lever op til vores etiske retningslinjer. Pen-Sam havde investeret i ni af disse 24 selskaber. Det er aktieposterne i disse ni selskaber, som nu er afhændet. Vi kan dog lige så lidt som andre med sikkerhed vide, om konventioner i dette øjeblik overtrædes med finansiering af danske lønmodtageres pensionsmidler. Men vi har vist, at det er muligt at handle i disse sager.

A4’s artikler har ført til, at det er lykkedes at gøre forvaltningen af Pen-Sams etiske retningslinjer mere finmasket. Det er vi godt tilfredse med. Vi mener nemlig, at højt afkast og anstændighed simpelthen er to sider af samme sag, når det gælder langsigtede investeringer af løn-modtagernes pensionsopsparing.