Nyt EU-institut skal sætte fut i beskæftigelsen

Af

LO foreslår et nyt fælleseuropæisk institut, der skal følge EU-landenes bestræbelser for beskæftigelsen og sikre, at de store planer rent faktisk kommer til at gøre en forskel for lønmodtagerne. FTF bakker op, mens beskæftigelsesministeren er skeptisk.

Der skal være konstant fokus på, om EU-landene gør nok for beskæftigelsen. Derfor foreslår LO-formand Hans Jensen nu, at der oprettes et fælleseuropæisk treparts-institut, der skal følge, om landene lever op til målene i de nationale handlingsplaner for det rummelige arbejdsmarked og beskæftigelsen, som alle EU-lande er forpligtede til at udarbejde hvert år.

»Handlingsplanerne skal ikke bare være noget, som diskuteres på et enkelt ministerrådsmøde og derefter gemmes ned i skuffen igen til næste år. Vi skal sikre, at planerne rent faktisk bliver til gavn for lønmodtagerne i Europa. Derfor vil det være en god idé med et permanent institut, der kan dokumentere, hvad der gøres for beskæftigelsen i de enkelte lande, og komme med forslag til, hvordan det kan gøres bedre,« siger Hans Jensen.

Han vil for første gang præsentere forslaget på torsdag, når en lang række faglige ledere, forskere og politikere mødes i Skagen til en EU-konference om det rummelige arbejdsmarked.

Ifølge Hans Jensen skal både lønmodtagere og arbejdsgivere være repræsenteret i ledelsen og medarbejderstaben på instituttet og dermed give parterne mere indflydelse på den europæiske beskæftigelsespolitik.

Instituttet skal ikke blot holde øje med, at EU-landene rent faktisk gør alvor af deres egne planer, men også dokumentere, hvad det store administrative arbejde med de nationale handlingsplaner har af reelle konsekvenser for arbejdsmarkedet og lønmodtagerne i EU.

Østeuropæerne skal hjælpes på vej

På den måde håber LO også, at instituttet kan bidrage til at synliggøre EU’s arbejde for borgerne.

»Man hører så tit, at EU ikke gør noget for almindelige mennesker og blot er en legeplads for politikere og bureaukrater. Men instituttet skal vise, hvad EU’s beskæftigelsespolitik betyder for beskæftigelsen og lønmodtagerne. Og det bliver endnu vigtigere nu, hvor vi forhåbentlig også snart kan byde de østeuropæiske lønmodtagere velkommen i EU. Instituttet skal synliggøre de gode eksempler, så landene i langt højere grad kan drage nytte af hinandens erfaringer,« siger Hans Jensen.

LO’s forslag får umiddelbart støtte fra den næststørste hovedorganisation på lønmodtagersiden, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), hvor faglig sekretær Jens Frank ser det som en kærkommen mulighed for at styrke lønmodtagernes og arbejdsgivernes indflydelse på den europæiske beskæftigelsespolitik.

»Instituttet lyder absolut som en styrkelse af hele beskæftigelsespolitikken, der kan kvalificere opfølgningen på de nationale handlingsplaner,« siger Jens Frank.

Skeptisk minister

Det bliver imidlertid ikke beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), som vil promovere ideen over for de øvrige EU-lande. Han synes umiddelbart, at der er EU-institutioner nok.

»Jeg vil derimod utrolig gerne, at arbejdsgivere, lønmodtagere og andre organisationer i de enkelte lande bliver bedre til at bide deres regering i haserne, så de lever op til målene i handlingsplanerne. Det skal ikke blive sådan, at regeringerne bare kan slippe af sted med at komme med fromme erklæringer i handlingsplanerne,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Han er helt enig i, at landene kan lære mere af hinanden, men mener ikke, at det er nødvendigt med et institut for at gøre det. Tværtimod frygter han, at et fælleseuropæisk institut kan få organisationerne og regeringerne i de enkelte lande til at fralægge sig deres ansvar for eksempelvis at hjælpe østlandene på vej.

Dansk Arbejdsgiverforening ønsker ikke at kommentere LO’s forslag, før arbejdsgiverne ser et konkret forslag på papir.