Nyt center mod tilbud der dræber

Af | @IHoumark

Folk og firmaer ønsker i stigende grad varer uden bismag af udnyttelse eller miljøsvineri. Derfor oprettes et nyt center, hvor firmaer kan få råd om, hvordan de holder styr på leverandører.

REN BESKED Er de tre julenisser til en 20’er mon fremstillet af indiske børn, der står i giftdampe dagen lang? Er kakaobønnerne til chokoladen mon høstet under forfærdelige forhold i Ghana?

Sådanne overvejelser om etikken bag varerne i indkøbskurven gør danskerne sig i stigende grad. Det kan man blandt andet se ud af den stigende efterspørgsel på produkter, der er etisk korrekt fremstillet. Eksempelvis steg salget af varer med Max Havelaar-mærket – der garanterer, at bønderne har fået en fair pris for deres afgrøder – med 50 procent fra 2005 til 2006. Og salget ventes at stige yderligere 60 procent fra 2006 til 2007. Samtidig oplever producenterne voksende krav om dokumentation for, at de har styr på egen og leverandørers laden og gøren i fattige lande.

På den baggrund er en række aktører fra erhvervslivet og folkelige organisationer gået sammen i Dansk Initiativ for Etisk Handel, som skal munde ud i et center, hvor virksomheder kan få råd om, hvordan de kan sikre sig en forsvarlig etik gennem alle led i produktionen. Indtil videre er der ansat en midlertidig koordinator, og efter en stiftende generalforsamling i februar 2008 er det planen, at der skal oprettes et permanent center med to til fire ansatte, som får til huse hos Handelshøjskolen i København, CBS.

En af organisationerne i arbejdsgruppen bag Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er Folkekirkens Nødhjælp. Her siger international chef Christian Friis Bach:

»Når virksomheder opererer i fattige lande, sætter de nogle fodaftryk. Negativt kan de ødelægge mennesker og natur. Positivt kan de uddanne medarbejdere samt skabe hårdt tiltrængt vækst. Med initiativet får vi skabt et nyt sted, hvor virksomheder kan få hjælp til at gøre det rigtige i fattige lande.«

For et år siden blev det dokumenteret i DR-dokumentaren »Tilbud der dræber«, at Dansk Supermarked og JYSK (tidligere Jysk Sengetøjslager) solgte varer produceret af børn under farlige forhold i Indien. Den form for afsløringer skal man ikke vente fra DIEH. Tværtimod lægger initiativet vægt på, at virksomheder og organisationer i fortrolighed skal kunne lære af hinanden og udveksle erfaringer. Den model er anvendt med held i et tilsvarende initiativ i Norge, og det kan også give DIEH medvind i Danmark. Det vurderer Heidi Rønne Møller, som er konsulent i LO, der også står bag initiativet.

»Mange små og mellemstore virksomheder vil gerne sikre sig, at deres varer ikke bliver produceret under horrible vilkår. Samtidig ved alle med indsigt i ulande, at det er uhyre svært at sikre sig produktion under ordentlige forhold. Derfor er der behov for det her initiativ. Og jeg tror, vi kan nå langt, for initiativet bygger på konstruktiv dialog mellem alle involverede parter og ikke på, at nogen skal hænges ud,« siger Heidi Rønne Møller.

DIEH får dermed en anden rolle end den også nye organisation DanWatch. Her arbejder fire ansatte med at afsløre virksomheder, der undertrykker eller misbruger mennesker i ulande. Christian Friis Bach fra Folkekirkens Nødhjælp, der både støtter DanWatch og DIEH, siger:

»Man kan sige, at DanWatch skal drive virksomhederne ind i folden, og DIEH skal så hjælpe dem, når de først er der. Med til billedet hører dog, at mange virksomheder helt frivilligt går ind i folden.«

Dansk Industri oplyser, at organisationen er med i arbejdsgruppen bag DIEH, fordi virksomheder i stigende grad interesserer sig for, hvordan de skal gebærde sig over for leverandører i ulande. Det bekræftes af en af de andre initiativtagere, Max Havelaar Fonden. Herfra siger generalsekretær Judith Kyst:

»Virksomhederne interesserer sig mere og mere for leverandørstyring og sporbarhed. Alene vi er inden for vores ordning i løbet af to og et halvt år gået fra 14 virksomheder til 40 virksomheder, der ønsker at sælge fairtrade-produkter.«