Nyt anslag kommer bag på daghøjskoler

Af Karsten Christensen

Efter at være blevet kommunale risikerer daghøjskolerne nu at skulle betale lønsumsafgift, fordi de modtager færre offentlige tilskud.

Uden selv at være blevet hørt oplever landets daghøjskoler nu et nyt anslag mod deres i forvejen tvivlsomme chancer for at overleve.

Anslaget kommer i form af et lovforslag, der blandt andet tager sigte på at friholde aftenskolerne for den lønsumsafgift, de risikerer at skulle betale på grund af det drastiske fald i offentlige tilskud.

Men daghøjskolerne er ikke er omfattet af lovforslaget, selv om også de risikerer at modtage så få offentlige tilskud, at de skal betale lønsumsafgift. I første omgang havde skolerne ikke mulighed for at reagere, fordi skatteminister Svend Erik Hovmand (V) undlod at sende sit forslag til høring i Foreningen af Daghøjskoler i Danmark.

Men nu er foreningen blevet opmærksom på udspillet og har reageret med et brev til Folketingets Skatteudvalg - i første omgang med den indgangsvinkel, at der vist må være tale om en fejl.

Efter ophævelsen af daghøjskoleloven er daghøjskolerne kommet i kommunalt regi, og det betyder, at der er meget vide rammer for, hvordan de bliver benyttet, og hvordan der betales for ydelserne.

»Det er derfor ikke givet, at alle betalingsaftaler mellem kommuner og daghøjskoler vil gøre det indlysende klart, at der er tale om tilskud og ikke køb. I forvejen risikerer mange daghøjskoler at lukke. Det vil være en yderligere belastning, hvis de nu også skal betale lønsumsafgift,« hedder det blandt andet i brevet til Skatteudvalget.

Hvis daghøjskolerne ikke fritages for lønsumsafgift, vil det blive endnu vanskeligere for dem at klare sig i den konkurrence, de møder fra VUC, handelsskoler og andre erhvervsuddannelser, der får langt højere offentlige tilskud.