Nyrup må træde i karakter

Af

Der er brug for et stærkere lederskab i Socialdemokratiet, mener Dansk Metal. Næstformand Thorkild E. Jensen vil have skattelettelser til de lavtlønnede, og i udlændingepolitikken må S lytte mere til partiets borgmestre på Københavns Vestegn.

Socialdemokratiet står i et vadested. For et halvt år siden tabte partiet ikke bare valget og magten. Nedturen fik sit mest dramatiske udtryk i stemmefordelingen. For første gang nogensinde var der blandt Socialdemokratiets gamle kernevælgere borgerligt flertal.

En Gallup-analyse i sidste uges A4 viste stor politisk usikkerhed blandt faglærte og ufaglærte arbejdere. Mange gik ved valget over til Venstre og Dansk Folkeparti. Men en del er siden blevet skuffet og siver tilbage mod Socialdemokratiet.

Dansk Metal efterlyser mere håndfaste budskaber fra Socialdemokratiet nu, hvor Nyrup har afsluttet flere måneders rejse til et hav af møder rundt i landet:

»Jeg fornemmer, at turneen rundt i landet har givet Nyrup opbakning og styrke. Nu må han træde i karakter. Nyrup må tage og udvise lederskab,« siger Metal-næstformand Thorkild E. Jensen.

»Det kan måske give noget diskussion i baglandet, også i det tætte bagland i folketingsgruppen. Men vi får kun en ordentlig profil i forhold til befolkningen, hvis kusken styrer vognen. Styres den fra bagsmækken, kommer der bare slinger.«

Thorkild E. Jensen er ikke blot næstformand i Dansk Metal. Mange tipper ham også som afløser for Metal-formand Max Bæhring efter forbundets kongres næste år.

Den 52-årige landbrugssmed kommer fra Thy, men begyndte sin faglige karriere på Vølund i Esbjerg. Og Thorkild E. Jensen er begejstret for, at Nyrup efter valgnederlaget rejste ud i landet for at snakke med folk. Alt for få er i dag medlemmer af de politiske partier, og kontakten til borgerne er helt afgørende for politikerne på Christiansborg:

»Men til august må der konkluderes på, hvad de sagde derude med henblik på Socialdemokratiets kongres i september. Og Socialdemokratiets hovedbestyrelse må acceptere, at der måske skal ændres lidt hist og her,« fastslår Metals næstformand.

Dansk Metal hører til de kræfter, der trækker Socialdemokratiet mod midten. Forbundet var en vigtig støtte for Nyrup under formandsopgøret med Svend Auken i 1992. Når Metal i dag forlanger klarere ledelse, er det ikke en kritik af Nyrup, men en opfordring til formanden om at sætte sig stærkere igennem over for andre kræfter i partiet.

Svært skattestop

Blandt andet i forhold til regeringens skattestop skal Socialdemokratiet finde en grimasse, der kan passe. Meningsmålingerne viser, at skattestoppet er et af VK-regeringens helt store hit. En analyse i Ugebrevet Mandag Morgen viste for nylig, at selv blandt de socialdemokratiske vælgere støttes skattestoppet af 55 procent, mens kun 26 procent anser det for at være »for vidtgående«.

Thorkild E. Jensen vurderer dog, at stemningen ændrer sig, når skattestoppets følger går op for folk:

»Skattestoppet svarer til, at man spørger folk, om de vil have mere i løn, uden at fortælle dem, at konsekvensen er, at firmaet lukker. Vi skal hele tiden påpege, hvad skattestoppet betyder for borgerne i form af dårligere service og nedskæringer på skoler, børnehaver med videre.«

Betyder modstand imod skattestop, at skatten så skal sættes op?

»Nej – det har vi ingen intentioner om, og det har Socialdemokratiet vist heller ikke. Men regeringen har givet mange penge til erhvervslivet i form af skattelettelser og andet, og de penge kan kun tages ved at skære i den offentlige service. Regeringen har fundet et uhyre smart slogan med skattestop. Men det giver store problemer, hvis skatten holdes helt i ro og ikke følger den almindelige velstandsstigning i samfundet.«

Thorkild E. Jensen ser dog også gerne skattelelettelser. Men de skal betales ved en omlægning af skatterne, og lettelserne skal falde i bunden af systemet:

»Det er vigtigt, at den udjævning mellem klasserne, som blev skabt i 1960´erne og 70´erne, ikke sættes over styr. Danmark skal også fremover være et samfund uden dybe klasseskel,« siger Metal-næstformanden.

»Vi vil i de kommende år se, at de iderige og kreative iværksættere tjener massevis af penge – det har vi brug for, jeg er en stor modstander af janteloven. Men vi må også tænke på roen og accepten i samfundet. Derfor skal omfordelingen i samfundet virke, og vi må forbedre vilkårene for de dårligt stillede.«

Thorkild E. Jensen vil lette indkomstskatten ved at øge bruttoskatten, som betales før diverse fradrag. Han er også rede til at kigge en række offentlige ydelser efter i sømmene. Alle ydelser og andre love skal forsynes med en klausul, så de revideres efter en vis årrække. Og her skal der blandt andet kigges på, om folk med høje indkomster også fremover skal modtage børnecheck.

Lyt til borgmestre

Ugebrevet A4 offentliggjorde i sidste uge resultatet af to fokusgrupper, som PLS Rambøll har gennemført blandt vælgere, der sidste år skiftede fra S og SF til Venstre og Dansk Folkeparti. Fokusgrupperne viste, at udlændingepolitikken havde flyttet mange over i den borgerlige blok.

Resultatet kommer ikke bag på Thorkild E. Jensen. Han beklager, at SR-regeringen ikke tidligere optrådte mere håndfast i udlændingepolitikken:

»Det overraskede mig, at man ikke lyttede mere til borgmestrene på Københavns Vestegn, der har arbejdet med disse ting i mange år. Man skulle have været mere opmærksomme på deres erfaringer og ladet dem bidrage mere til partiets meldinger. De har været ærlige og markeret nogle grænser, og det har mange af indvandrerne selv været glade for,« siger Thorkild E. Jensen.

Han forstår godt, at det for eksempel virker »stødende« på danskerne, når unge indvandrere presses til at gifte sig med en fra forældrenes gamle hjemland. Men her må man vente og se, hvordan regeringens nye stramninger virker.

I dag er det især vigtigt med en stærkere indsats overfor kriminalitet – hvad enten det begås af nye eller gamle danskere, mener han. Og frem for alt skal de nye danskere i arbejde, sådan som regeringen og arbejdsmarkedets parter for nylig forpligtede sig til. Flygtninge skal så tidligt som muligt lære dansk og tage et ansvar for deres egen situation:

»Det er vigtigt, at fagbevægelsen hele tiden taler med medlemmerne om at få de nye danskere ind på arbejdsmarkedet, så de bliver en del af det danske samfund,« siger Thorkild E. Jensen.

»Jeg kommer selv fra et lille sted oppe i Thy. I min barndom sagde man, at hvis folk flyttede dertil fra Århus eller København, så tog det en generation før de hørte til. Sådan er det ikke i dag. Folk flytter og bliver integreret, hvis de ikke er i voldsom modstrid med normerne. Men det er en gensidig proces. Danskerne skal være åbne, men indvandrerne må også acceptere de danske normer og kende vores kulturbaggrund.«

Partistøtte OK

Deltagerne i PLS Rambølls fokusgrupper oplevede også en voksende afstand mellem Socialdemokratiet og mange »almindelige lønmodtagere«. Nogle mente, at S er blevet for akademisk – andre var utilfredse med, at fagbevægelsen fortsat betaler til Socialdemokratiet.

Thorkild E. Jensen understreger, at fagbevægelsen har politiske kontakter til mange sider, men den skal stå ved de historiske bånd til Socialdemokratiet:

»Vi hører også tit kritik af partistøtten. Men hertil vil jeg sige, at folk bare skal indsende en lille slip til revisionsinstituttet, så betaler man ikke længere til politisk arbejde over kontingentet,« siger Thorkild E. Jensen.

Han tilføjer, at forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen hele tiden har udviklet sig. Der er i dag en klarere arbejdsdeling. Dansk Metal tager fra gang til gang stilling til, hvem de vil støtte i en valgkamp – sidste gang var det ikke kun Socialdemokratiet, men også SF.