Nye uddannelser får blandet modtagelse

Marianne Jelved (R) er kritisk, mens Frank Jensen (S) finder et nyt ekspertforslag til nye ungdomsuddannelser både spændende og inspirerende.

Syv uddannelseseksperters bud på en reform af ungdomsuddannelserne bliver vidt forskelligt modtaget af de uddannelsespolitiske ordførere.

Socialdemokraternes politiske ordfører Frank Jensen er begejstret for dele af det nye bud på fremtidens ungdomsuddannelser. Især hæfter han sig ved samordningen af uddannelsesinstitutioner og den pædagogiske nytænkning:

»Med den nye model kan vi undgå det store frafald og de mange studieskift. Modellen lægger op til, at alle unge glider direkte videre i en ungdomsuddannelse, og at man specialiserer sig efter lyst og evner. Dermed sikres kvalitetsuddannelse til alle, uanset om de har lyst og evner for en boglig eller håndværksmæssig uddannelse.«

Ifølge Frank Jensen er det en klar forudsætning for, at den nye uddannelsesmodel kan lykkes, at lærernes kompetencer forbedres. Derudover udtrykker han bekymring for, om den etårige Videregående teoretiske Ungdomsuddannelse er nok til at sikre unge et tilstrækkeligt højt niveau til at studere videre på universitetet.

Den radikale Marianne Jelved vender til gengæld tommelfingeren nedad til den nye model.
»Det bliver samme system og samme problemer blot i et andet indpakningspapir. Den nye model ændrer intet,« siger Marianne Jelved og tilføjer, at de unge er for forskellige til, at man kan løse alle problemerne med en ny struktur.

I fornyelsen af de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser deler de radikale og socialdemokraterne sig også. Frank Jensen byder nytænkningen velkommen og erklærer sig enig i hensigten om at bevare og forny vekseluddannelsesprincippet.

»Havde vi en erhvervsfaglig uddannelse som den, ugebrevets panel skitserer, hvor alle kommer skiftevis i skolepraktik, virksomhedspraktik og får undervisning, så kunne vi godt acceptere, at erhvervsskolestuderende kommer på SU og ikke på elevløn,« siger Frank Jensen, men understreger, at i det nuværende system bør der ikke røres ved elevlønnen.
Marianne Jelved er lodret imod.

»At de unge skal på SU og have obligatorisk skolepraktik, er jeg modstander af. Det bliver for dyrt, og virksomhederne må til at tage ansvar for elevernes uddannelse, hvis de vil have kvalificeret arbejdskraft,« fastslår hun.

Dybt godnat

LO-sekretær Harald Børsting er hård i sin kritik: »Man vil gøre arbejdsmarkedet en bjørnetjeneste ved at komme ud med ringere uddannet arbejdskraft. Kvaliteten vil gå fløjten, og selv om man måske på kort sigt vil løse problemerne med manglen på praktikpladser, vil det betyde, at den, der tager en fuld erhvervsuddannelse efter det nye system, maksimalt vil have et år i en virksomhed. Det er for kort tid til at få en håndværksmæssig kunnen og den fornødne rutine,« mener Harald Børsting.

LO-sekretæren afviser også ideen om at erstatte lærlingelønnen med SU:
»LO medvirker ikke til at sende 30.000 unge ud på de danske arbejdspladser uden ordentlige løn- og ansættelsesforhold. Det er dybt godnat.«

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er glad for ideen om at blande lærerne fra folkeskole, erhvervsuddannelser og gymnasier, og den ide vil han arbejde videre med til brug i 10. skoleår. Ellers er han ikke imponeret over den nye model:

»Jeg går ikke ind for en overgang i 8. klasse. Tidlige valg vil betyde, at flere fortryder og skifter undervejs,« siger Anders Bondo Christensen.