Nye midler til forskning i arbejdsmiljø

Af Johannes Krarup

Regeringen har aftalt med partierne bag satspuljeforliget at danne en fond, der skal bevilge penge til forskning i arbejdsmiljø. I løbet af fire år skal fonden have tilført 80 millioner kroner.

Næsten 42 millioner kroner til næste år skal bruges på forskning i arbejdsmiljø. Pengene skal tages fra satspuljen, har beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) aftalt med de øvrige partier bag satspuljeforliget: Socialdemokraterne, SF, de radikale og Kristeligt Folkeparti. Det er samtidig aftalt, at fonden skal tilføres et tilsvarende beløb fordelt over de efterfølgende tre år.

Alle pengene skal kanaliseres via en fond, hvor en bestyrelse, der endnu ikke er udpeget, skal fordele pengene til forskning på området. Dog har forligspartierne besluttet, at pengene det første år især skal bruges på forskning i sygefravær, udstødelse og psykisk arbejdsmiljø.

Dermed følger beskæftigelsesministeren en anbefaling fra et udvalg under den forrige regering. Og samtidig retter Claus Hjort Frederiksen op på den besparelse, han i finansloven for 2002 gennemførte på Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). I januar fjernede ministeren omkring 10 millioner kroner fra AMI’s forskningskonto.

Både Socialdemokraterne og SF glæder sig over, at man med enigheden om satspuljen samtidig har fået regeringen bundet op på, at den ikke igen må svinge sparekniven over arbejdsmiljøet. Bjarne Laustsen (S) er glad for, at arbejdsmiljøet er blevet sikret mod yderligere forringelser.

For SF’s Ole Sohn har det været helt afgørende, at forskningen på området bliver styrket. Han peger på, at der løbende er 60.000 mennesker på overførselsindkomster takket være et dårligt arbejdsmiljø.