Ny viden om ligeløn skaber splid

Af | @GitteRedder
| @JanBirkemose

En fælles analyse fra LO og DA dokumenterer for første gang kvindernes lønefterslæb. Trods den nye fælles platform er der stor uenighed om bekæmpelsen af uligelønnen.

Selv om der med en fælles analyse er skabt enighed om grundlaget, så er LO og DA fortsat rygende uenige om midlerne til at bekæmpe uligelønnen.

Analysen viser, at kvindelige arbejdere tjener godt 15 procent mindre end deres mandlige kolleger, og at forskellen er endnu mere markant på funktionærområdet – nemlig næsten 20 procent.

To tredjedele af forskellen kan forklares med det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor kvinder typisk vælger fag og uddannelse inden for lavtlønsområderne. Samtidig spiller fravær fra arbejdsmarkedet som følge af orlov og jobskift også en rolle for uligheden. Men den sidste tredjedel af forskellen kan ikke forklares med saglige, objektive kriterier. Sandsynligheden taler derfor for, at den del af forskellen i høj grad skyldes køndiskrimination.

LO’s formand Hans Jensen sagde ved offentliggørelsen,  at virksomhederne skal tvin-ges til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker. Kun ved at få forskellen frem i lyset har kvinderne en mulighed for at kræve en højere løn, mener han.

DA’s direktør Jørn Neergaard Larsen afviser dog enhver tanke om kønsopdelte lønstatistikker. Han frygter, at det vil blive både bureaukratisk og ubrugeligt.
»Det er dybt åndssvagt og et fejlspor, hvis man påtvinger virksomhederne at lave kønsopdelte lønstatistikker,« siger han og advarer samtidig om, at statistikkerne ikke vil bringe nyt lys på, hvorfor forskellen er der, men at statistikkerne derimod kan medføre lønglidning for mændene.

LO’s formand vil dog presse på for at få politikerne til at gennemføre forslaget:
»Arbejdsgiverne er alt for lidt offensive, for det er ude på den enkelte arbejdsplads, den skjulte løndiskrimination foregår. Derfor er vi nødt til at komme ind på virksomhederne for at komme de uforklarlige lønforskelle til livs. Mener arbejdsgiverne det alvorligt, at de vil have retfærdighed, må vi have kønsopdelte lønstatistikker på den enkelte virksomhed.«

Begge parter er dog tilfredse med, at det trods alt er lykkedes at få klarlagt de to tredjedele af forklaringen på uligelønnen. Dermed bliver det lettere at bruge arbejdsmarkedspolitikken til at forbedre forholdene.

Jørn Neergaard Larsen fremhæver, at hovedforskellen allerede skabes ved de unges valg af uddannelse, og at man derfor skal overveje at påvirke de unge kvinder til alternative studievalg. Hans Jensen mener derimod, at de unge skal vælge deres ønskestudie, og at samfundet i stedet skal sætte fokus på værdisætningen af de enkelte job.