Ny privat fagforening presser fagbevægelsen

Af | @JanBirkemose

Nyetablerede JobogLiv.dk er klar til at udfordre de traditionelle fagforeninger. Men de færreste tror, at det nye firma vil føre til medlemsflugt. Til gengæld mener arbejdsmarkedsforskere, at fagbevægelsen tvinges til at skabe større gennemsigtighed.

Konkurrence Da JobogLiv.dk for en uge siden blev født for åben skærm i DR’s primetime skete det med endnu et angreb på den etablerede fagbevægelses monopol på varetagelsen af lønmodtagernes interesser. Inden for det seneste halve år er private forsikringsselskaber stormet ind på markedet for forsikring af ledige, som fagbevægelsens a-kasser hidtil har haft for sig selv, private vikarbureauer og konsulentvirksomheder har fået opgaver indenfor aktivering af ledige og efteruddannelse af fagbevægelsens medlemmer. Og med JobogLiv.dk’s entre på scenen er der nu lagt op til et opgør med kernetanken om, at en fagforening er et medlemsstyret organ med en bred vifte af serviceydelser og arbejdsfelter.

Den internetbaserede nye fagforening er kommercielt drevet som en virksomhed, og til forskel fra den etablerede fagbevægelse gør den en dyd ud af kun at have et meget begrænset antal varer på hylderne. Derfor vil kunderne gå forgæves, hvis de forventer medlemsblade, kurser, overenskomster, lokale aftaler, tillidsrepræsentanter og politisk lobbyarbejde. Til gengæld er det et mantra for JobogLiv.dk, at kunderne ikke må være i tvivl om, hvad de får for deres penge, og at de kun betaler for det, de kan se.

citationstegnDilemmaet ligger også i, at de kollektive resultater kommer dem til gode, som har valgt at stå uden for. Derfor kan man sige, at der er fornuft i at bruge en god del af kræfterne på de individuelle serviceydelser. Steen Scheuer, professor RUC

Det strømlinede koncept kan give de traditionelle fagforeninger, der i forvejen har problemer med at kommunikere deres værdier ud, store problemer, spår arbejdsmarkedsforsker ved Handelshøjskolen i København, Dorthe Pedersen. Hun mener, at ønsket om gennemsigtighed hurtigt kan brede sig til medlemmerne af de gamle fagforeninger.

»Fordi JobogLiv.dk har et meget synligt og konkret produkt, tror jeg, at de vil møde en vis medvind blandt de unge på arbejdsmarkedet. »Pay off» er jo ikke altid lige synlig hos de traditionelle fagforeninger. Men det er heller ikke så let, at synliggøre, at det er 50 års arbejde, der har gjort det muligt, at man som lønmodtager nu har mulighed for at shoppe hos blandt andet Jobog-Liv.dk,» siger Dorthe Pedersen.

Rammer ømt punkt

I spidsen for den nye forretning står den kontroversielle tidligere informationschef i HK, Michael Valentin. Op til 1. maj for to år siden udgav han debatbogen »Bare det holder min tid ud«, som var en skarp kritik af fagbevægelsens knopskydning af aktiviteter og vokseværk. Han mener, at han med sit nye forretningskoncept netop giver den omkring halve million lønmodtagere, der har valgt at stå uden for fagbevægelsen, et alternativ, hvor de kan få rådgivning og juridisk service og samtidig slippe for at betale til alt det andet.

»Der er en meget stor gruppe lønmodtagere, der er ligeglade med fagforeningernes med-lemsaktiviteter. De er udelukkende interesserede i at få svar på spørgsmål om ansættelse, opsigelse og barsel. Og så vil de gerne have en juridisk rygdækning, hvis der opstår uenighed med deres arbejdsgiver,« siger Michael Valentin, der forventer, at hovedparten af hans kunder skal findes blandt ansatte på individuelle kontrakter indenfor it, finans, forsikring, kommunikation og administration. JobogLiv.dk satser på at lokke 2000 kunder ind i forretningen inden sommer. Men selvom Valentin forventer, at hovedparten vil findes blandt dem, der i dag ikke er organiseret, tror han alligevel, at hans forretning vil få stor betydning for fagbevægelsen.

»Vores synliggørelse af hvad kunderne får for deres penge, vil være med til skærpe fagforeningernes sanser i forhold til deres medlemmer,« forudser han.

Arbejdsmarkedsforsker Dorthe Pedersen tror, at projektet vil skubbe til fagbevægelsen. Hun mener, at fagbevægelsen for længst har lugtet, at den skal blive bedre til at formulere, hvad den skaber for medlemmernes kontingentkroner. Men man står i et dilemma, hvor man godt kan synliggøre de individuelle serviceydelser, men hvor det er meget svært at redegøre for den enkeltes udbytte af alt det andet  arbejde.

»Det er ikke alle fagforeninger, der er lige gode til at kommunikere om de giver valuta for pengene. Det skyldes, at fagforeningsarbejde er en balancegang mellem individuelle serviceydelser til medlemmerne og kostbart arbejde for kollektive forbedringer. Men JobogLiv.dk kan nok være med til at flytte de sidste hellige i fagbevægelsen til at erkende, at der ikke er nogen vej uden om at skabe klarhed over, hvad medlemmerne får. Populært sagt, skal man styrke sit brand,« siger Dorthe Pedersen.

Professor Steen Scheuer fra RUC mener også, at udfordringen rammer et ømt punkt i fagfore-ningernes natur.

»Fagbevægelsens opgave er jo en kombination af at skabe individuelle forsikringsydelser, som medlemmerne oplever her og nu, og så at skabe kollektive forbedringer gennem overenskomstfornyelser. Foreksempel ved højere pensioner, nedsat arbejdstid og i denne omgang forhåbentlig en barselsfond. Dilemmaet ligger også i, at de kollektive resultater kommer dem til gode, som har valgt at stå uden for. Derfor kan man sige, at der er fornuft i at bruge en god del af kræfterne på de individuelle serviceydelser,« siger Steen Scheuer.

Han henviser dog samtidig til en amerikansk undersøgelse, der viser, at vekselvirkningen mellem de to opgaver er nødvendige for eksistensen af en fagforening. Undersøgelsen viste, at størstedelen af fagforeningsmedlemmerne ville forsvinde, hvis man fjernede de individuelle ydelser, men samtidig sagde hele det bærende lag af ulønnede tillidsrepræsentanter også, at de ville forlade organisationen, hvis man fjernede det fagpolitiske arbejde.

»For dem er det helt afgørende, at de er en del af et ideologisk projekt og ikke kun et forsikringsselskab. Hvis de forsvinder, må fagforeningen i stedet betale andre for at lave deres arbejde. Og så er det ikke sikkert, at de individuelle services alligevel kan være konkurrencedygtige,« siger Steen Scheuer.

Også forsikringsbranchen har opdaget Jobog-Liv.dk’s entre på markedet for lønmodtagerydelser. I forvejen har selskaber, som Fair, TopDanmark og Alka i den seneste tid udbudt tillægsforsikringer mod ledighed, og selvom ingen selskaber har konkrete planer om, at gå Jobog-Liv.dk i bedene, er der en bred erkendelse af, at projektet er med til at gøre fagforeningsmedlemmerne endnu mere forbrugerbevidste på et marked som forsikringsbranchen har store forventninger til.

Op på dupperne

Marketingsdirektør i Fair Forsikring Michael Jungsvig oplyser, at hans selskab siden august har solgt ledighedsforsikringer til omkring 6.000 lønmodtagere, der kan får helt op til 20.000 kroner udbetalt om måneden oven i deres dagpenge, hvis de uforskyldt rammes af ledighed.

»JobogLiv.dk går i en anden retning. Men det viser, at der er mange muligheder og jeg er ikke i tvivl om, at andre vil følge efter med nye produkter på dette nye marked. Man kan godt fristes til at sige, at når interessen er så stor, så må fagbevægelsen have sovet i timen i de mange år, hvor de var alene. Men nu er der kommet en stribe alternative produkter, og det betyder, at alle, der udbyder en vare til lønmodtagerne er nødt til at være oppe på dupperne overfor kunderne,« siger Michael Jungsvig fra Fair Forsikring.

Fra flere sider rejses der tvivl om, hvor robust JobogLiv.dk er, hvis de fra start er uheldige at få for mange kunder, der skal hjælpes med kostbare retssager. Der er derfor blevet gættet på, at Topdanmark skulle agere økonomisk bagstopper på projektet. Men det afviser både Topdanmark og Michael Valentin.

»Vi står alene med risikoen. Når de første tunge sager dukker op, har andre i mellemtiden været med til at finansiere dem. Vi har budgetteret med, at 10-30 procent af vores kunder en gang om året skal have hjælp. Men det kan være alt fra en kort oplysning om opsigelsesvarsel til en tung sag om sexchikane,« siger Valentin.