Ny magtkamp i EU om job og økonomi

Af Peder Munch Hansen

En række arbejdsministre rejser igen krav om indflydelse på EU’s økonomiske retningslinier, som griber langt ind i arbejdsmarkedspolitikken.

En række af EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre lægger op til et nyt opgør med økonomi- og finansministrenes råd, ECOFIN. Ministrene finder, at ECOFIN i stadigt større omfang bruger arbejdsmarkedspolitikken som en del af den økonomiske politik. Derfor kræver arbejds- og beskæftigelsesministrene, at de får EU’s overordnede politisk økonomiske retningslinjer på dagsordenen,  når de mødes 3. juni.

Retningslinjerne, som hører under ECOFINs område, griber langt ind i arbejdsmarkedspolitikken. De fremhæver behovet for en lav lønudvikling og gør op med høje understøttelser til ledige og hjælp på det sociale område.
Holdningen er, at det skal kunne betale sig at søge et arbejde frem for at gå på understøttelse.

Det spanske EU-formandskab havde i første omgang ikke sat retningslinjerne til debat på arbejds- og beskæftigelsesministrenes møde. Den spanske regering fandt, at det fortsat blot var økonomi- og finansministrene, der skulle behandle dem.

Men det satte gang i diskussionerne i en række landes arbejds- og beskæftigelsesministerier.

På et embedsmandsmøde i Bruxelles i forrige uge haglede protesterne ned over det spanske EU-formandskab, da dagsordenen for arbejds- og beskæftigelsesministrenes møde var oppe. Og det hjalp.

A4 erfarer nu, at de overordnede politisk økonomiske retningslinjer alligevel kommer på dagsordenen på arbejds- og beskæftigelsesministrenes møde.

»Det er rigtigt, at der er et klart flertal for at få de økonomiske retningslinjer til debat. Og det kommer de nu,« hedder det i det spanske formandskab.

Arbejds- og beskæftigelsesministrene finder det afgørende, at de kommer med i debatten om retningslinjerne, fordi EU lægger op til en koordinering af arbejdsmarkedspolitikken og den økonomiske politik.

På det seneste topmøde i Barcelona blev det således besluttet, at de økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken for fremtiden skal koordineres.

Det vil blandt andet ske på kommende topmøder om foråret.

Netop topmøderne har tidligere skabt konflikter mellem ECOFIN og arbejds- og beskæftigelsesministre. Især de belgiske social- og beskæftigesesministre og deres franske kolleger har sammen med EU-kommissær Anna Diamantopoulou presset på for, at arbejds- og beskæftigelsesministrene kom med til topmøderne på samme vilkår som økonomi- og finansministrene.

I den ny konflikt får de støtte fra blandt andre Tyskland, Holland, Italien og Østrig.

Det er endnu uvist, under hvilken form de økonomiske retningslinjer kommer til debat på arbejds- og beskæftigelsesministrenes møde. Men det spanske formandskab lægger foreløbig kun op til en mundtlig debat.