Ny LO-satsning i Østeuropa

Af | @MichaelBraemer
| @GitteRedder

LO satser nu på mere offensiv politik i EU-kandidatlandene, hvor LO vil sætte skub i svage fagbevægelser og styrke tre-partssamarbejde og social dialog.

Dansk fagbevægelse svækker sin egen position på længere sigt, hvis man ikke gør den svage fagbevægelse i Østeuropa bare lidt stærkere. Med baggrund i den erkendelse, sætter LO nu ind med en offensiv strategi for at sikre, at de nye medlemslande lever op til reglerne i EU’s arbejdsmarkedspolitik og for at styrke fagbevægelsen i de nye EU-lande.

Den nye strategi skal sikre, at et udvidet EU sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og derfor skal LO fremover spille en mere aktiv rolle både i den europæiske faglige sammenslutning (EFS), i forhold til at påvirke beslutningerne i EU og i opbygningen af fagbevægelserne i de nye EU-lande. Visionerne for EU-strategien skal også ses i lyset af det nye LO, hvor LO-formand Hans Jensen meget gerne vil inddrage LO-forbundene mere aktivt i EU-projekter.  

Udvidelsen med ti nye lande skaber et helt nyt europæisk arbejdsmarked, som også presser danske lønmodtagere og dansk fagbevægelse, og derfor er et af de centrale elementer i den nye strategi at etablere faglige overvågningsmekanismer af arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med forbundene. Det sker for at forhindre, at illegal arbejdskraft fra de nye EU-lande strømmer til landet og udkonkurrerer danske lønmodtagere.

LO-holdningen er, at de nye EU-borgere er hjerteligt velkomne på det danske arbejdsmarked, men det skal være på danske overenskomst-vilkår. Derfor er et andet vigtigt element i planen at oplyse om danske overenskomst-forhold over for lønmodtagere, som vil søge beskæftigelse i Danmark.

LO’s mål er at udvikle effektive treparts-strukturer, som sikrer muligheden for frie forhandlinger på arbejdsmarkedet. Samtidig er ambitionen at styrke fagbevægelserne i de nye EU-lande, så de har den fornødne kapacitet til at varetage de opgaver, som EU-medlemskab fører med sig. 
Strategien er at:

  • Inspirere fagbevægelserne i de nye lande til gennem to- og trepartsforhandlinger at tage aktivt del i udformningen og sikre efterlevelsen af regler på arbejdsmarkedet. 
  • Der sker en organisationsudvikling i de faglige organisationer i de nye lande.
  • Fastholde den danske regering og EU på, at der et behov for at fortsætte projekter, der udvikler social dialog og dermed er med til at sikre, at EU-arbejdsmarkedslovgivning føres ud i livet.
  • Inddrage fagbevægelserne omkring Østersølandene i en aktiv dialog om regionens udvikling, herunder bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og styrkelse af erhvervsuddannelserne.
  • Arbejdstagerne fra de nye medlemslande skal inddrages i arbejdet i de europæiske samarbejdsudvalg.

Udover at LO har projekter i samarbejde med blandt andre Dansk Industri og Arbejdsmarkedsstyrelsen om social dialog i Tjekkiet, Polen og Ungarn har en lang række forbund kontakter og projekter i ansøgerlandene, og der skal sættes ekstra skub i disse projekter.

Endelig vil LO op til kongressen i oktober komme med et diskussionsoplæg med bud på en ny faglig politisk strategi for fagbevægelsen set i lyset af udvidelsen.

For øjeblikket arbejder man i LO nu på at konkretisere målene i den nye strategi. Blandt andet drøftes det, hvor og hvordan man skal oplyse polske og baltiske lønmodtagere om danske overenskomstforhold, rettigheder og pligter, hvis de søger job i Danmark.