Ny højesteretsdom sikrer strejkende

Af

Efter storkonflikten i 1998 mistede en del af de strejkende deres job. To kvinder fra virksomheden Chemitalic har nu Højesterets ord for, at de har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Med dommerstemmerne syv nul vandt LO i fredags en principiel sejr ved Højesteret. Dommen, som sætter det endelige punktum for en fire år gammel sag, betyder, at arbejdsgiverne ikke længere omkostningsfrit kan slippe af med medarbejdere efter en lovlig konflikt. Dermed er der fastlagt en ny retstilstand for dem, der kommer i klemme i forbindelse med en lovlig konflikt.

Sagen drejer sig om virksomheden Chemitalic, hvor to kvindeligt ansatte efter mere end 18 år på virksomheden ikke fik lov at genindtræde i deres job, da storkonflikten var overstået i marts 1998. Udover genansættelse afviste arbejdsgiveren at betale de to løn i en seks måneders opsigelsesperiode, ligesom de blev nægtet den fratrædelsesgodtgørelse, som de ifølge funktionærloven var berettiget til ved en afskedigelse.

Både Arbejdsretten og Sø- og Handelsretten har tidligere givet Chemitalic medhold i at have handlet korrekt over for de to kvinder. Men fredag omstødte Højesteret den opfattelse og sidestiller dermed kvindernes situation efter konflikten i 1998 med en egentlig afskedigelse fra Chemitalic. De to har nu fået tilkendt den fratrædelsesgodtgørelse, som Chemitalic hidtil ikke har villet betale. Faglig sekretær i LO Finn Sørensen siger:

»Det er en meget vigtigt dom for os. Den betyder, at ansatte efter fremtidige lovlige konflikter vil kunne genindtræde i samme stilling med alle de rettigheder, dette indebærer.«

LO har under sagen i Højesteret henvist til, at Arbejdsrettens hidtidige praksis strider mod Danmarks forpligtelser ifølge ILOs konventioner om retten til at organisere sig og retten til kollektive forhandlinger. Finn Sørensen peger på, at dommen samtidig umuliggør, at arbejdsgiverne fremover kan misbruge en lovligt varslet konflikt til at sortere i virksomhedens ansatte.