Ny formand for tømrere

Af | @IHoumark

Kampvalg om både formands- og næstformandspost i Forbundet Træ-Industri-Byg.

DUEL Medlemmerne af Forbundet Træ-Indu­stri-Byg (TIB) skal til september have ny formand. Arne Johansen går af som formand efter 16 år i spidsen for blandt andre tømrere og snedkere. Som kandidatfeltet ser ud nu, skal de delegerede på efterårets kongres i Aalborg tage stilling til to kandidater til formandsposten og to andre til næstformandsposten.

Kandidaterne til formandsposten er formand for lokalafdelingen af TIB i Valby Anders Olesen og forbundets nuværende næstformand, Johnny Skovengaard. De to beskrives som »nat og dag« i forhold til hinanden. Men adspurgt om, hvad de vil med TIB, lægger de begge vægt på, at medlemstilbagegangen skal standses. TIB har i dag cirka 65.000 medlemmer, mens der for fem år siden var 70.000. Næstformand Johnny Skovengaard siger:

»Vi er som andre i fagbevægelsen blevet ramt af medlemstilbagegang. Derfor har vi sat projektet »TIB er alle pengene værd« i gang, og vi skal videre i arbejdet med at fastholde og rekruttere nye medlemmer. Vi skal specielt gøre mere ud af at få fat i de unge.«

Afdelingsformand Anders Olesen vil også lægge sig i selen for at få flere unge i forbundet.

»Vi har en lav organiseringsprocent blandt lærlinge og elever, og den skal altså op i nærheden af 100. Det har vi muligheden for, og det er ene og alene vores eget valg. Al den snak om, at de unge ikke gider fagbevægelsen, er en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget,« siger Anders Olesen.

I forhold til organisering siger Johnny Skovengaard:

»Det er uhyre vigtigt, at tillidsrepræsentanterne får mere uddannelse, så de kan stå stærkere på arbejdspladserne og virke som ambassadører for TIB.«

Anders Olesen vil også satse mere på fagbevægelsens spydspidser:

»Vi skal have den lokale organisering til at fungere bedre ved målrettet at arbejde med at få opbygget blandt andet virksomhedsklubber.«

I forhold til politik er Johnny Skovengaard medlem hos Socialdemokraterne og siger:

»TIB skal prøve på at påvirke politikerne, og det gør man altså bedre ved at være medlem af et parti end ved at stå udefra og råbe ind.«

Anders Olesen er ikke medlem af noget parti, men betegner sig selv som »pragmatisk socialist.«

»TIB skal være katalysator for at samle venstrefløjen, så den kan vinde magten,« siger Anders Olesen.

De to kandidater til næstformandsposten, Claus Jørgensen og Søren Heisel, støtter begge Johnny Skovengaard som formand.