Nuancering af østudvidelsen

Af Jens Jørgen Nielsen, Informationsmedarbejder, PMF

Det er glædeligt, at Ugebrevet A4 tager fat på problemerne omkring EU’s udvidelse med de øst- og centraleuropæiske lande og ikke mindst med en faglig vinkel. Det håber jeg også, Ove Fich mener, selv om han i et læserbrev i A4 nummer 19 antyder et vist forbehold over for journalisternes arbejde. Vel er billedet af de faglige organisationer østpå nuanceret. Men mener Ove Fich ikke, at de problemstillinger, der rejses i A4, er relevante? Det billede af den litauiske fagbevægelse, som A4’s journalister tegner, er langt fra et enkeltstående tilfælde.

Fagbevægelsen er i de fleste af ansøgerlandene om ikke helt magtesløs så i hvert fald meget svag. Sammenligningen med for eksempel Frankrig, hvor organisationsprocenten er nede på omkring 10 procent, holder kun delvist. Denne lave organisationsprocent afspejler ikke helt arbejderbevægelsens reelle styrke. Reguleringen af det franske arbejdsmarked bygger i høj grad på lovgivning. De bedste overenskomster danner ofte udgangspunkt for en generel lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, og på den måde opnår de franske faglige organisationer alt i alt nogle resultater, der er væsentlig bedre end deres østeuropæiske kollegers. Både fagbevægelsen og arbejdsgiverforeningen i Frankrig har haft betydeligt større indflydelse på den eksisterende lovgivning, end det er tilfældet i Østeuropa. Den franske stat råder unægtelig også over flere ressourcer end for eksempel Estland til at håndhæve lovgivningen. 

Når man skal vurdere styrkeforholdene på de østeuropæiske arbejdsmarkeder, er det ikke nok bare at beskrive, hvilke deklarationer, direktiver og love der er underskrevet. Ét af de store problemer i Østeuropa er selvretshåndhævelsen. Når 90 procent af de polske virksomheder ifølge en undersøgelse indrømmer, at de ikke overholder lovgivningen, har vi da et problem.

Østudvidelsen bliver en meget stor og kompliceret udfordring også for os i fagbevægelsen. Konsekvenserne er ikke klare, der er mange scenarier i spil, som sammen med udviklingen i EU grundlæggende vil kunne ændre det danske system. Derfor håber jeg, at A4 vil fortsætte med lignende nuancerede analyser af østudvidelsen, så vi kan få alle dilemmaerne og problemerne frem i lyset.