Norsk LO-støtte til racismefri zoner

Af | @GitteRedder

Norsk LO anbefaler dansk fagbevægelse at støtte oprettelsen af racismefri zoner på en række store synlige arbejdspladser. Men LO-næstformand Tine Aurvig-Huggenberger vil ikke umiddelbart lade sig inspirere af initiativet.

LO i Norge har netop bevilget 250.000 norske kroner til at sætte ekstra skub i oprettelsen af racismefri zoner på norske arbejdspladser. Allerede i dag er mange store norske arbejdspladser – blandt andet postvæsnet, arbejdsformidlingen Aetat og hotelkæden Scandic Hotels – erklæret racismefrie, og nu vil norsk fagbevægelse i samarbejde med hjælpeorganisationen Norsk Folkehjælp udbrede konceptet.

LO-sekretær i Norge, Ellen Stensrud, siger til Ugebrevet A4, at LO’s økonomiske støtte til de racismefrie zoner skal bruges til at øge antallet og forbedre kvaliteten af zonerne.

»Vi accepterer ikke, at en virksomhed bare hænger et skilt op til pynt, hvor de praler af at være racismefri zone. Vi forlanger et indhold, og at virksomheden i praksis demonstrerer, at de mener det alvorligt,« siger Ellen Stensrud.

Ud over ambitionen om at få flere norske virksomheder og organisationer til at erklære sig racismefri, så skal alle tillidsrepræsentanter på de pågældende arbejdspladser fremover tilbydes kurser og konkrete værktøjer for at modvirke racisme. Det sker ifølge Ellen Stensrud i erkendelse af, at nogle virksomheder har undladt at arbejde seriøst med at få arbejdspladsen til at leve op til målsætningen om, at alle uanset hudfarve, religion eller kulturel baggrund er velkomne på arbejdspladsen.

»For norsk fagbevægelse er det vigtigt at medvirke aktivt til at skabe et samfund uden diskrimination. Det gør vi ved at bidrage til projekter, hvis formål er, at alle får lige muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor havde vi også gerne set, at nordisk fagbevægelse i fællesskab gik ind og arbejdede for at skabe et racismefrit nordisk arbejdsmarked,« siger Ellen Stensrud og opfordrer dansk LO til at kopiere den norske model:

»Jeg vil anbefale dansk LO til at gå videre med det her. Ideen er at få sat en proces i gang, hvor folk i deres daglige arbejde bliver opmærksomme på racisme.«

Men næstformand i Dansk LO, Tine Aurvig-Huggenberger afviser, at vi herhjemme kan bruge den norske måde at integrere etniske minoriteter på, og umiddelbart vil dansk fagbevægelse ikke lade sig inspirere af de norske racismefri zoner.

»Det er fint, at de laver det ud fra deres forudsætninger i Norge, men vi har andre måder at gribe det an på. Det væsentligste er de opnåede resultater og ikke, hvilke flotte paroler man læner sig op ad,« siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun fremhæver, at LO i mange år har arbejdet med etnisk personalepolitik, og så sent som sidste år indgik en aftale med Dansk Arbejdsgiverforening, hvor begge parter forpligter sig til at arbejde for integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet.

Forpligter sig til integrationstiltag

Den norske LO-sekretær understreger, at de racismefrie zoner netop ikke skal være et alibi for intet at foretage sig.

»Der hænger synlige skilte på alle norske postkontorer, så kunderne er klar over, at de nu træder ind i en racismefri zone. Arbejdspladserne har underskrevet en kontrakt med norsk LO og Folkehjelpen, hvor de forpligter sig til en række tiltag til ligebehandling. Blandt andet skal alle ansatte orienteres om, at bedriften er en racismefri zone, og hvad det indebærer. Der skal også være professionel hjælp til arbejdspladserne, så de kan få gang i processen,« siger Ellen Stensrud.

At racismefri zone omsættes til praktisk politik, vidner værdigrundlaget i det norske postvæsen om. Her fastslås det, at »postens målsætning er at arbejde for lige behandling af alle sine medarbejdere uafhængigt af deres etniske baggrund. Som arbejdsgiver har Posten ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle sine ansatte, uanset hudfarve, race, etnisk, kulturel eller religiøs baggrund. Posten accepterer ikke, at ansatte, kunder eller leverandører skal opleve racisme noget sted i posten«.