Nej-kampagne under opsejling

Af Lise Lotte Blicher Bendtsen, NET-Redaktionen

Kort tid efter LO udsendte konfliktvarsel, begyndte OK 2004-samarbejdet at mobilisere de utilfredse tillidsfolk fra fagforeninger og klubber til kamp mod forligsmandens kommende mæglingsforslag.

Overenskomst Utilfredsheden med de indgåede forlig har fået den faglige sammenslutning OK 2004-samarbejdet i omdrejninger. 45 tillidsrepræsentanter fra fagforeninger som Specialarbejderforbundet (SiD), Metal, Træ-Industri-Byg (TIB), Blik & Rør, EL-Forbundet, Malerne og HK samt adskillige klubber fra større virksomheder mødtes i onsdags til et stormøde i Valby. Og her blev det besluttet at begynde forberedelserne til en kampagne, der skal bane vejen for et nej til forligsmand Asbjørn Jensens kommende mæglingsforslag.

Om der bliver tale om en egentlig nej-kampage med røde faner og arbejdersange, afhænger af det konkrete mæglingsforslag, men opbakningen til en nej-kampagne ser ud til at vokse.

Tillidsrepræsentanterne taler allerede nu på vegne af 120.000 lønmodtagere, som ikke kan se, at de har fået nævneværdige forbedringer i de forlig, der på nuværende tidspunkt er resultatet af dette års overenskomstforhandlinger.

Især har utilfredshed med, at industriaftalen har lagt rammerne foroverenskomstforhandlingerne, fået tillidsfolkene op af stolene. Men der er også utilfredshed med, at skifteholdsarbejderne ingen forbedringer har fået, at mindstelønnen ikke er kommet op i nærheden af de krævede 110 kroner i timen, at lærlinge- og ungarbejdersatserne ikke har fået et tilstrækkeligt løft, at feriepengene ikke er ændret, og at overarbejde og fleksibel arbejdstid fortsat får lov til at florere, mens ledigheden stiger.

Og endelig er tillidsrepræsentanterne utilfredse med, at der ikke er fundet en løsning på barselsproblematikken. De frygter, at unge kvinder vil blive udstødt af arbejdsmarkedet, hvis ikke man får en central udligningsordning.

Forhandlingerne om forlig for de sidste 10 procent af de privatansatte lønmodtagere er stadig i gang. Imens afventer tillidsrepræsentanterne med spænding det næste træk fra hovedorganisationerne LO og Dansk Arbejdsgiverforening samt forligsmand Asbjørn Jensen.