Nedtælling for selvstændigt PMF

Af Poul Damgaard

En samarbejdsaftale med FOA er det nyeste initiativ i det, der lyder som pædagogmedhjælperforbundets svanesang. Men også det kommende storforbund SiD-KAD-TIB nævnes som mulig fusionspartner på den kommende kongres.

»Slut med PMF om fem år«, lyder en overskrift i det nyeste nummer af fagbladet Job og Børn. Bladet opsummerer hermed den overvejende stemning i hovedbestyrelsen hos PMF, Pædagogisk Medhjælper Forbund, hvor kun få synes at tro på en længere fremtid på helt egne ben.

PMF var sidste år langt inde i en fusionsplan med BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, der organiserer uddannede pædagoger og klubfolk. Men planerne mødte kraftig modstand i specielt BUPL’s bagland og blev droppet inden en planlagt urafstemning.

PMF kigger sig i stedet om til andre sider, og her er FOA, Forbundet af Offentligt Ansatte, i første omgang i fokus. Det er der kommet en samarbejdsaftale ud af. FOA’s hovedbestyrelse har enstemmigt og uden betænkeligheder sagt ja til aftalen, mens den hos PMF skal behandles på forbundets kongres i næste måned.

PMF’s afdeling for København-Frederiksberg har tilmed stillet forslag om, at PMF dediceret arbejder hen mod en egentlig fusion med FOA. Det var der dog ikke stemning for i hovedbestyrelsen, som i stedet lægger et blødere oplæg frem til kongressen i november. Det foreslås her, at PMF »skal undersøge mulighederne for at sikre pædagogmedhjælperne en fremtidssikret og stærkest mulig organisering – herunder kan inddrages overvejelser om formaliseret samarbejde eller sammenlægning med andre forbund«.

Her nævnes ikke bare FOA, men også det kommende storforbund, som Specialarbejderforbundet, Kvindeligt Arbejderforbund og Træ-Industri-Byg planlægger, som mulig partner.

Forretningsmedlem i PMF Finn Danielsen afviser da også, at den aktuelle samarbejdsaftale er startskuddet til en sammenlægning med FOA.

»Aftalen indeholder kun overordnede emner, og at der skal ske en konkretisering af samarbejdet,« siger Finn Danielsen.

FOA og PMF samarbejder i forvejen igennem blandt andet Det Kommunale Kartel, der har en række LO-forbund som medlemmer. Samtidig er de diplomatiske forbindelser til BUPL, der er medlem af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, ifølge Finn Danielsen blevet styrket, selv om en fusion med BUPL blev skudt eftertrykkeligt ned.

PMF’s ønske om at involvere de 28.000 medlemmer i et samspil med andre forbund bunder først og fremmest i mange års medlemstilbagegang. Hovedbestyrelsen har besluttet at halvere antallet af a-kassekontorer, og på kongressen fremlægges forslag om at reducere antallet af afdelinger og kalkulerer med et budget for 2003, der indeholder store besparelser i forbundets drift.