Èn frokostøl kan ikke forbydes

Af Johannes Krarup

Mester kan ikke nedlægge totalt forbud mod alkohol på arbejdspladsen, fastslår faglig voldgift. De ansatte har lov at drikke èn genstand i deres selvbetalte frokostøl.

Trods forbud mod alkohol på byggepladsen har medarbejderne ret til at drikke én øl i deres egenbetalte frokostpause. Det fastslår en kendelse i en faglig voldgift.

Sagen begyndte, da murermesterfirmaet Mogens Jensen, Brønderslev, der har 40-50 ansatte murere, jord- og betonarbejdere og tømrere, dikterede et totalt forbud mod alkohol på samtlige firmaets byggepladser, lager og kontor. Forbuddet skulle også gælde frokostpausen, som medarbejderne selv betaler, og blev begrundet med hensynet til et sikkert arbejdsmiljø, effektiv produktion og firmaets image over for kunderne.

Medarbejderne i virksomheden ville ikke acceptere arbejdsgiverens forbud, idet man ikke mente, der overhovedet var et problem. Et forsøg på lokal mægling mislykkedes, så SiD bragte sagen for faglig voldgift, skriver www.sid.dk

Voldgiftskendelsen fra højesteretsdommer Asbjørn Jensen slår på den ene side fast, at virksomheden ikke ensidigt kan nedlægge et totalt alkoholforbud i medarbejdernes spisepauser.

På den anden side må medarbejderne finde sig i, at de kun må drikke én »alkoholisk genstand« i pauserne – og det er under forudsætning af, at denne genstand drikkes i kantinen, i et skur eller et andet anvist spisested.