Mokkamatematik

Estimatet over hvor meget tid, der spildes foran kaffemaskinerne, bygger på en lang række beregninger, der alle sammen indeholder nogle forbehold. For ikke at overdrive spildtiden har Ugebrevet A4 taget en konservativ tilgang og valgt det tal, der giver den laveste spildtid.

En kaffeautomat er 25-30 sekunder om at brygge en kop kaffe. I estimatet over den samlede spildtid har vi taget udgangspunkt i 25 sekunders bryggetid.

Vi ved ikke, hvor mange der får deres kaffe fra gammeldags filtermaskiner eller fra stempelkander. Begge dele påvirker den gennemsnitlige spildtid.

Beregningen af medarbejdernes kaffeforbrug er behæftet med usikkerhed.  Forbruget kan sagtens være op til 10 procent højere end i vores estimat.

Antallet af danskere, der arbejder på en arbejdsplads med kaffeautomat er ukendt. Vi har sat det til hver anden lønmodtager – svarende til 1.063.910 personer.

Usikkerheden ved regnestykket er med andre ord tårnhøj. Så spis brød til – også til kaffen.