Mødres løn skal topprioriteres

Af Johannes Krarup

Allerede nu står det klart, at ligeløn bliver tema ved både offentlige og private overenskomstforhandlinger, efter en undersøgelse har vist, at kvinder med børn taber lønkampen.

Formanden for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Dennis Kristensen, bebuder nu, at FOA ved overenskomstforhandlingerne i 2005 bør kræve, at de typiske kvindejob i omsorgssektoren placeres højere i lønsystemerne. Til den tid vil Dennis Kristensen også være formand for de kommunalt ansattes forhandlingsorganisation, KTO.

»Undersøgelse efter undersøgelse dokumenterer i disse år, at kvinderne er de store tabere i lønkampen. Det er især inden for omsorg, pleje, børnepasning og rengøring, det står sløjt til. Svaret fra os som faglig organisation må ganske enkelt være at opruste kraftigt på feltet – herunder at stille mere håndfaste krav ved de næste overenskomstforhandlinger,« siger Dennis Kristensen på baggrund af en undersøgelse, som blev omtalt i A4 i sidste uge.

Undersøgelsen viser, at kvinder, der går på barselsorlov, »straffes« af arbejdsgiverne med lavere lønstigninger og ringere karrieremuligheder end de medarbejdere, der ikke går på orlov. Den negative effekt er størst på den private del af arbejdsmarkedet, og det får ofte mødre til at søge over i den offentlige sektor. Her »straffes« mødrene ganske vist også, men sektoren har trods alt en mere familievenlig personalepolitik.

Også næstformand i KAD, Jane Korczak, sagde i sidste uge til A4, at lønefterslæbet skal sættes »meget, meget højt på dagsordenen« ved overenskomstforhandlingerne i 2004.