Moderne profil under pres

Af

Venstre taber vælgere over midten – især blandt de brede lønmodtagergrupper, der er kommet til i de seneste år. Men en ny Gallup-analyse viser, at regeringen stadig har solide styrkepositioner i opinionen. De er foran på fem ud af ni afgørende områder og spiller uafgjort på ét. Fogh står stærkt på økonomi, internationalt og udlændingepolitik.

Laserlys, milliarder til sygehusene og et slogan om »den lille mands parti«. Siden partileder Anders Fogh Rasmussen tog over i 1998, har Venstre opbygget et nyt og mere folkeligt image, der gjorde partiet til landets største ved valget sidste år.

Men efter et halvt år i regering blinker advarselslamperne. Store vælgergrupper går over midten til oppositionen, og de frafaldne er især Venstre nye vælgere – ufaglærte arbejdere, lavere funktionærer og unge under uddannelse. Samtidig er regeringen under pres på de områder, som er vigtige for partiets nye vælgergrupper: Ældreomsorg, miljø og arbejdsmarked.

Det fremgår af to analyser, som Gallup har foretaget for Ugebrevet A4 op til folketingsårets afslutning.

Taber stemmer til S

Efter interview med 23.430 vælgere tegner Gallup et finmasket billede af de dybere understrømme i vælgerhavet – de såkaldte »vælgervandringer« siden den 20.november.

Ufaglærte arbejdere udgør 10 procent af Venstres kernevælgere, men hele 14 procent af dem, der har forladt partiet siden valget. Og unge under uddannelse står for 10 procent af de frafaldne, men kun 8 procent af kernevælgerne. Derimod holder Anders Fogh Rasmussen i langt højere grad stillingen blandt de klassiske Venstre-vælgere: Selvstændige, højere funktionærer og pensionister.

Gallups analyse er også på anden vis bekymrende for Venstre:  Partiet mister stemmer til centrum-venstre-partierne, men holder sig oppe i kraft af »kannibalisme« på den borgerlige fløj.

De to store folkepartier – Venstre og Socialdemokratiet – kæmper i høj grad om de samme vælgere. 40 procent af Venstres frafaldne vælgere vil nu stemme på Socialdemokratiet, mens 18 procent af de nye V-vælgere kommer derfra.

Alt i alt er regnestykket dog ikke til statsministerens fordel. S, SF og de radikale erobrer 55 procent af de vælgere, der har forladt Venstre siden valget. Derimod kommer Venstres nye vælgere i høj grad fra partiets allierede: De konservative, Dansk Folkeparti og CD.

Trængt på miljø og ældre

Gallup har også spurgt godt tusind vælgere, om de har mest tillid til en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering. Som det ses af grafikken, har regeringen mistet terræn på et klassisk velfærdstema som ældreomsorg. Her troede 34 procent af vælgerne i november sidste år mest på en borgerlig regering, men tallet er nu skrumpet til 28 procent.

Derimod holder regeringen skansen på sundhedsområdet, hvor de stadig nyder en anelse større tillid end en S-ledet regering. Valgforskeren Roger Buch hæfter sig ved, at de ekstra bevillinger på 1,5 milliarder kroner til sygehusene ikke har givet fremgang:

»Generelt er vælgerne bedre til at straffe end til at belønne politikerne. Ved at satse hårdt på sundhedsområdet har regeringen gjort sig sårbar,« siger Roger Buch fra Syddansk Universitet.
Hans kollega på Ålborg Universitet minder dog om den lidt længere tendens:

»Helt grundlæggende klarer den borgerlige regering det godt. På velfærdens kerneområder som ældrepleje og sygehuse har den tabt lidt terræn siden valget, men ligger stadig over VK´s niveau for bare et år siden. Folk oplever ikke den store forskel mellem blokkene – bortset fra omkring miljøet,« siger Johannes Andersen.

Venstres politiske ordfører vurderer, at tallene retter sig igen, når befolkningen mærker resultaterne af regeringens forbedringer af sygehuse og ældrepleje: »Debatter om finanslov og kommuneaftaler vil altid smitte negativt af i målingerne,« siger Jens Rohde.

Regeringen er også under pres i arbejdsmarkedspolitikken, hvor der er langt bredere tillid til Socialdemokratiet. Helt galt ser det dog ud på miljøområdet. Miljøminister Hans Christian Schmidts (V) forslag om at lovliggøre boligbyggeri i skove og langs  strande har – sammen med massive nedskæringer – påny gjort miljøpolitikken til politisk slagmark. Gallup-undersøgelsen viser et drastisk fald i antallet af vælgere, der anser det for hip som hap, hvem der fører miljøpolitikken. Og det er til fordel for Socialdemokratiet.

Selv blandt de borgerlige vælgere er tilliden til Foghs miljøpolitik helt i bund. 38 procent af VK´s vælgere tror mest på en socialdemokratisk miljøpolitik, mens kun 32 procent peger på deres »egen« regering.

»Regeringen har profileret sig på at være kritisk over for den traditionelle miljøpolitik. Det har givet et lille rygklap blandt nogle af de borgerlige vælgere, som nu tager stilling. Men det har givet endnu større fremgang til Socialdemokratiet, at emnet er på banen igen,« siger Roger Buch.

Står stærkt på udlændinge

Trods presset står Fogh dog stadig godt i opinionen. De borgerlige har fået øget troværdighed i den økonomiske politik, efter at landet har fået borgerlige ministre på nøgleposterne. Fogh høster bred anerkendelse for udenrigspolitikken. Og samlet set er VK stadig foran på fem ud af ni områder, mens der står uafgjort på ét.

Mest bemærkelsesværdigt er dog flygtninge- og indvandrerpolitikken. Hér er opbakningen til regeringen steget – trods den voldsomme kritik af  regeringens udlændingepolitik både herhjemme og internationalt.

Selv blandt de socialdemokratiske vælgere har 25 procent mest tillid til de borgerlige på indvandrer- og flygtningepolitik. På alle andre områder er opbakningen til Socialdemokratiets politik massiv blandt dets egne vælgere. Selv en femtedel af venstrefløjens vælgere tror mest på Fogh, når det gælder om at tackle udlændingeområdet.

»Allerede valgkampen viste, at V og K har fat i den lange ende i spørgsmålet om flygtninge og indvandrere. Regeringen er ganske enkelt i god kontakt med befolkningen,« siger Roger Buch Jensen.

Venstres politiske ordfører mener, at den internationale kritik – senest fra den svenske regering – ligefrem gavner VK-regeringen. Kritikerne minder om, at VK  bremser tilstrømningen af udlændinge til Danmark. Og det er lige præcis dét, danskerne vil have:

»Vi har vist, at vi kan gøre noget ved udlændingepolitikken, mens Socialdemokratiets splittelse næsten udstilles dagligt,« siger Jens Rohde.

S-formand Poul Nyrup Rasmussen forventer, at regeringens troværdighed svækkes, når den nye udlændingepolitik udløser en masse ubehagelige enkeltsager. For eksempel om flygtninge, der ikke kan klare sig for den særlige lave kontanthjælp:

»Danskerne vil ikke have en ny underklasse midt i vores samfund,« siger Poul Nyrup Rasmussen.