Ministerkabalen bliver en udfordring

Af | @GitteRedder

Der bliver kamp om de tunge ministerposter. Ugebrevet A4 kommer med et bud på en holdopstilling på baggrund af historisk data og samtaler med centrale kilder i partierne.

NATTERODERI Uanset om det bliver Venstres Anders Fogh Rasmussen eller Socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt, der i slutningen af næste uge skal danne regering efter folketingsvalget, bliver det en svær kabale at lægge. Afhængigt af, om der er to eller tre partier med i en regeringskonstellation vil der være interne magtkampe om centrale ministerposter, og endelig vil et nyt regeringsgrundlag med stor sandsynlighed også betyde nye ressortområder og superministerier. Det vurderer kilder i både regeringspartierne og hos Socialdemokraterne, som Ugebrevet A4 har været i kontakt med.

Der bliver kort sagt tale om natteroderi, når de sidste brikker i en regeringskabale skal lægges. I den forstand er statsministerposten den nemmeste at besætte, for den er afgjort på forhånd. Dramatikken vil derfor handle om, hvem der skal besætte de øvrige tunge ministerposter, deriblandt den eftertragtede post som finansminister.

En analyse af de seneste 25 års regeringsdannelser, som Ugebrevet A4 har foretaget, indikerer, at posten som finansminister med stor sandsynlighed vil gå til en politiker fra samme parti som statsministeren. Blot én gang siden 1982 er det sket, at stats- og finansministeren ikke er kommet fra samme parti. Det var tilbage i 1982, hvor Poul Schlüter (K) valgte at give finansmini-steriet til Henning Christophersen fra Venstre.

Historien peger altså på, at finansministeren endnu engang vil komme fra Venstre, hvis det ender med en borgerlig valgsejr. Det er dog slet ikke sikkert, at nuværende finansminister Thor Pedersen (V) får lov til at fortsætte. Selv om han i det store og hele har gjort det godt, er der spekulationer om, at nuværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen kan avancere til at styre statsfinanserne.

Lykkes det Helle Thorning-Schmidt at slå Anders Fogh Rasmussen, tilsiger historien, at der bliver en socialdemokratisk finansminister. Den nuværende politiske ordfører Henrik Sass Larsen (S) er en oplagt kandidat. Som tidligere finansordfører sad han ved bordet, da velfærdsforliget i 2006 blev forhandlet på plads.

Vælger Helle Thorning Schmidt at bryde med traditionen og sætte en radikal politiker på posten, kan Margrethe Vestager blive finans- og vicestatsminister. Den radikale leder har tyngden til at kunne administrere jobbet, og for de radikale vil det være en attraktiv post og sikre magtbalancen mellem de to partier.

En anden mulighed for en SR-regering er at slå Videnskabsministeriet og Erhvervsministeriet sammen til et globaliseringsministerium og sætte Margrethe Vestager i spidsen for det nye superministerium. Her vil hun kunne arbejde for radikale værdier som »det kreative Danmark« og sætte forskning højt på dagsordenen.

Ugebrevet A4’s analyse af de seneste 25 års regeringsdannelser viser også, at stats- og udenrigsministeren aldrig er kommet fra det samme parti i en nyvalgt regering. Forklaringen er ønsket om balance. Hvis det ledende regeringsparti sidder på stats- og finansministeriet, er det naturligt, at partiet ikke også får udenrigsministeriet.

Vinder Anders Fogh Rasmussen, peger meget derfor på, at det endnu engang bliver en konservativ udenrigsminister. Her bejler de to konservative kronprinsesser, justitsminister Lene Espersen og miljøminister Connie Hedegaard, til at overtage posten efter Per Stig Møller (K), hvis han – trods bred respekt om hans arbejde – ryger ud. Anders Fogh Rasmussen kan peppe sin regering op med en stærk kvindelig udenrigsmini-ster, Danmarks første af slagsen, og samtidig få gennemslagskraft både herhjemme og på den internationale scene, når det gælder den nye EU-traktats skæbne og Danmarks værtskab for FN’s klimatopmøde i december 2009.

I en socialdemokratisk regering er Mogens Lykketoft det oplagte bud på en udenrigsminister. Han vil kunne træde lige ud på verdensscenen uden begyndervanskeligheder og være en stor hjælp for Helle Thorning-Schmidt.

Hvis Margrethe Vestager hverken får et nyt superministerium eller finansministeriet kan hun være i spil til en post som udenrigs- og vicestatsminister.

Træt beskæftigelsesminister

Beskæftigelsesministeren har heddet Claus Hjort Frederiksen (V) i seks år, men det er langt fra sikkert, at han fortsætter på posten. Dels har Claus Hjort Frederiksen en svær situation i Frederiksborg Amt, hvor der er risiko for, at han ikke genvælges. Dernæst er det spørgsmålet, om han trænger til nye udfordringer eller mindre arbejde. Kilder vurderer, at han ikke har energi til at sætte sig ind i et nyt ressortområde, og at Claus Hjort Frederiksen fortsætter som beskæftigelsesminister eller får en stærk position i Venstres folketingsgruppe. Den borgerlige joker som beskæftigelsesminister kunne være Troels Lund Poulsen, der har været en uundværlig og driftsikker politisk ordfører for Venstre.

I en SR-regering vil Socialdemokraterne insistere på at få posten, og partiets arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov er selvskreven.

Uanset regeringens farve bliver der rift om Miljøministeriet. Posten er mere prestigefyldt end nogensinde i lyset af, at Danmark i år 2009 bliver vært for FN’s verdenstopmøde om klima. Bliver den konservative miljøminister Connie Hedegaard ikke udenrigsminister, vil hun utvivlsomt gerne fortsætte på posten og måske også få udvidet sin ressort til at omfatte energipolitik.

I en SR-regering vil de radikale kæmpe for at få miljøministerposten. De radikale har skærpet deres grønne profil, og både Morten Østergaard og Martin Lidegaard kunne passe ind i jobbet som miljø- og klimaminister. Fortsætter VK-regeringen, får Bertel Haarder (V) sandsynligvis lov til at fortsætte som undervisningsminister, mens det mest sandsynlige bud i en SR-regering hedder Christine Antorini (S).

Socialministeren vil i hvert fald det første år i en ny VK-regering fortsat hedde Karen Jespersen (V). Udskifter statsministeren sin nye socialminister allerede nu, vil han blive beskyldt for kun at have udnævnt hende som et kynisk træk for at skaffe socialdemokratiske stemmer til Venstre. I en SR-regering er Mette Frederiksen (S) selvskrevet socialminister.

Justitsministeren i en fremtidig socialdemokratisk ledet regering kan hedde Morten Bødskov (S), hvis altså ikke han får finansministeriet. Det er mere usikkert om Lene Espersen (K) har lyst til at fortsætte på posten i en ny VK-regering. Hun har været en dygtig justitsminister og skal avancere til et tungere ministerium. Men hvilket? Hvad med Indenrigs- og sundhedsministeriet? Hvis Lars Løkke Rasmussen (V) flytter til finansministeriet, bliver der en plads ledig.