Minister tilfreds med resultater af barselsordning

Af NET-Redaktionen

Antallet af kvinder på barselsorlov er vokset. Og de holder orlov i længere tid. Men udgifterne er ikke steget mere end forventet, mener beskæftigelsesministeren.

Orlov Den nye barselsorlovsordning er både en god forretning for staten og for kvinderne. Det mener beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der udtrykker tilfredshed over hele linjen med resultaterne af den barselsordning, som hans egen regering har indført.

På opfordring fra Socialdemokraternes Lotte Bundsgaard har han fremlagt forskellige opgørelser over konsekvenserne af den nye ordning – blandt andet længden af kvinders barselsorlov.

»I opgørelsen ses en tydelig tendens til, at kvinderne holder længere barselsorlov. Den gennemsnitlige varighed efter fødslen på afsluttede barsels- og forældreorlovsforløb er steget fra 23,9 i 1. halvår af 2002 til 40,7 uger i 1. halvår af 2003,« skriver Claus Hjort Frederiksen i sit svar til Lotte Bundsgaard.

Dermed er udgifterne til dagpenge til kvinder på barsel naturligvis også steget. Men ikke mere end forventet, mener beskæftigelsesministeren.

»Udgifterne til børnepasningsorlov og barselsdagpenge har hermed ikke medført væsentlige merudgifter på trods af en tydelig meraktivitet,« skriver Claus Hjort Frederiksen.

Han henviser til, at det gennemsnitlige barselsdagpengebeløb er faldet, fordi kvinders gennemsnitlige barselsorlov er steget mere end mænds.

Siden barselsordningen trådte i kraft, er udgifterne til barselsdagpenge og børnepasningsorlov steget med knap to milliarder kroner.

Antallet af kvinder på barsel er steget med 4.400 fuldtidspersoner siden 2001. I 2003 gik lige knap 60.000 personer på barsels- eller børnepasningsorlov.