Minister positiv over for 10-årsplan

Af | @CarstenTerp

Novozymes’ forslag om en 10-årsplan for industrien får nu medvind fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). Hun kalder det vitalt at fastholde arbejdspladser i industrien og fremhæver, at uddannelse er afgørende, samt at vækstplanen lige skal have tid til at virke

Foto: Foto: Carsten Terp

Industriplan Sikring af arbejdspladser i den danske industri er en hjertesag for regeringen. Derfor tager beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) med kyshånd imod et forslag fra enzymvirksomheden Novozymes om en langsigtet strategi for dansk industri. 

»Man skal ikke være et sekund i tvivl om, at industriarbejdspladser er så vigtige for os. Så alt det, vi overhovedet kan lave sammen med industrivirksomhederne, er vi meget, meget positive overfor,« siger Mette Frederiksen.

»Det er så vitalt for os, at vi kan fastholde og udvikle arbejdspladser, og det er det heldigvis også for industrien. Så jeg afviser ingen former for samarbejde,« siger ministeren.

Ideen om en tiårsplan for dansk industri blev lanceret i april i Ugebrevet A4 af den nye topchef i Novozymes, Peder Holk Nielsen. Han appellerede til, at regeringen stiller sig i spidsen for et arbejde, der skal inkludere arbejdsmarkedets parter og munde ud i en langsigtet plan, der fastlægger rammerne for industrien. Han understregede, at det er vigtigt for erhvervslivet, at planen får bred opbakning i Folketinget.

»Man skal simpelthen lave en plan, der langsomt, men sikkert gør det mere attraktivt at have industrioperatørjobs i Danmark. Og det er vigtigt, at sådan en vision får en robusthed, som i hvert fald rækker så langt frem, at man med oprejst pande kan sige, at når man laver om i det igen, så er det, fordi verden har ændret sig radikalt - og ikke fordi vi bare har haft et nyvalg i Danmark. For så tror jeg ikke, vi har løst problemet. Så vil virksomheder stadig være nervøse,« udtalte Peder Holk Nielsen til A4.

Han fremhævede, at regeringens vækstplan er et skridt i den rigtige retning, men at der er behov for at se på industriens vilkår i en helhed, der rummer både infrastruktur, beskatning, forskning og uddannelse af arbejdsstyrken.

Vækstplan skal virke

På Folkemødet på Bornholm foreslår Novozymes nu, at vækstplanen bliver suppleret med målrettede afgiftslettelser – for eksempel på investeringer – bundet op på et krav om, at investeringerne skal munde ud i danske arbejdspladser.

Mette Frederiksen erklærer sig enig i, at Danmark skal fokusere på alle fire dele – og ikke mindst uddannelse – hvis der skal sættes en stopper for den konstante sivning af arbejdspladser i industrien.

Men hun maner samtidig til besindighed og beder om, at vækstplanen får tid til at virke.

»Vækstplanen er aftalt, men den er ikke engang vedtaget endnu. Vi har gjort en masse, som skal have lov til at virke. Vækstplanen indeholder for eksempel målrettede afgiftslettelser – blandt andet på energiområdet,« siger Mette Frederiksen.

»Det arbejde, vi i fællesskab skal gå videre med, er det, der handler om uddannelse. Og der kan du høre, at det, som Novozymes og regeringen siger, minder meget om hinanden – nemlig at hvis vi skal være konkurrencedygtige, kræver det en meget meget dygtig arbejdsstyrke. Og der kan vi godt blive endnu bedre,« siger beskæftigelsesministeren.