Miljøaftale dræner industrien for træ

Af Industrigruppeformand Flemming Andersen, TIB

Fagligt talt Massiv afbrænding af træ i kraftværker kommer til at koste tusindvis af job og lukning af flere virksomheder i Danmark.

2401I Danmark vil mindst 2.500 job forsvinde, og virksomheder inden for især savværk- og emballageindustrien rammes så hårdt, at det fører til lukning.

Årsagen er stigende afbrænding af træ – nåletræ – i kraftværker, som i dag modtager statsstøtte i millionklassen, for at Danmark kan leve op til Kyotoaftalens mål om at reducere udslippet af drivhusgas og EU’s mål om inden år 2010 at tredoble afbrændingen af træ til fremstilling af energi.

Det svarer til, at der skal brændes endnu 163 millioner kubikmeter rundtræ per år, som virksomhederne inden for træindustrien kommer til at mangle.

Situationen er så alarmerende, at de europæiske arbejdsgivere (CEI-Bois) og den europæiske fagbevægelse (EFBT) inden for træ- og møbelindustrien har indgået en aftale om sammen at påvirke politikerne med det formål at få ændret aftalen om biomasseafbrænding. Hverken arbejdsgiverne eller fagbevægelsen kan stiltiende se på, mens kraftværker i Europa med massiv statsstøtte dræner branchen for træ og arbejdspladser.

Som formand for Træ- og Skovkomiteen i EFBT har jeg derfor indgået den historiske aftale med CEI-Bois, som repræsenterer mere end 42.000 virksomheder og to millioner medarbejdere i den europæiske træindustri, der årligt omsætter for 165 milliarder euro.

Kampagnen skal ses på baggrund af udviklingen inden for træ- og møbelindustrien, hvor den lange afmatning af konjunkturerne har kastet branchen ind i en benhård konkurrence, som tynder kraftigt ud blandt virksomheder og job.

En dugfrisk undersøgelse fra det tidligere Købmandsstandens Oplysningsbureau bekræfter, at taberne i disse år skilles fra vinderne. Næsten hver tredje af 236 udvalgte danske virksomheder kører med røde tal på bundlinien, hvoraf flere har flosset egenkapital og retning mod konkurs.

Vi kan se, at de trævirksomheder, der investerer kraftigt i ny teknik og holder lønandelen nede, klarer sig godt sammen med de møbelvirksomheder, som fremstiller klassikere eller produkter, der har et godt brand – varemærke.

Strukturudviklingen vil fortsætte, og der er ikke udsigt til, at der skabes nye job, før Tyskland og andre vigtige eksportmarkeder kommer over den økonomiske afmatning, som har lagt en stor dæmper på købelysten. Statsstøtte til afbrænding af nåletræ er i et vigende marked gift for branchen. Derfor er de europæiske arbejdsgiver- og fagforbund for første gang nogensinde gået sammen i en fælles politisk kampagne for at påvirke de respektive landes politikere og EU.

I Danmark har vi sammen med Træets Arbejdsgiverforening (TA) taget kontakt til alle politikere i Folketinget. Derudover vil vi dokumentere, at der er alternativer til afbrænding af nåletræ, for eksempel affaldstræ og halm. Holdt landmændene op med at sprøjte med stråforkortere, kunne vi øge mængden af halm og undgå unødvendig brug af gift på markerne. Vi vil også forsøge at etablere et samarbejde med miljøbevægelser. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at de mange medarbejdere, som står til at miste jobbet, oven i trængslerne også får lov at betale mere for den miljøvenlige strøm.