Mere it har øget produktiviteten

Af Karsten Christensen, NET-Redaktionen

Dygtigere medarbejdere og bedre tilrettelæggelse af arbejdet har også sat gang i hjulene.

Udvikling Danske lønmodtagere er blevet dygtigere, de har fået mere it, og det er lykkedes arbejdsgiverne at organisere arbejdet bedre. Det er hovedforklaringer på, at arbejdsproduktiviteten i den markedsmæssige danske økonomi voksede med 37 procent i perioden 1988 til 2000 – svarende til en årlig værditilvækst per arbejdstime på 2,7 procent.

Mere brug af it stod ifølge Danmarks Statistik alene for en tredjedel af væksten i perioden 1995-2000. I hele perioden fra 1988 til 2000 har virksomhederne investeret mere i it end i de mere traditionelle kapitalgoder som for eksempel maskiner og anlæg. I den sidste halvdel af perioden har bidragene til væksten fra det traditionelle kapitalapparat været meget begrænset og i perioder direkte negativt. Derimod har det stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken øget produktiviteten, der i årene 1988-2000 steg med mere end tre procent alene som følge af arbejdsstyrkens øgede kvalifikationer. Den resterende del af produktivitetsfremgangen forklarer Danmarks Statistik med, at arbejdsgiverne er blevet bedre til at tilrettelægge arbejdet.

Udviklingen i produktiviteten er en afgørende faktor for udviklingen i befolkningens velstand, hvad enten den har form af højere realløn eller mere fritid. Det hænger sammen med, at den øgede produktivitet gør det muligt at øge produktionen uden nødvendigvis at øge indsatsen af råstoffer, maskiner eller arbejdskraft.