Mens vi venter på opsvinget …

Af Claus Andersen, underviser i PC-Gruppen i Risskov

Fra nytår har regeringen indført et loft for dem, der har været på kontanthjælp i mindst seks måneder. Regeringens argument er: Det skal kunne betale sig at arbejde. Samme argument er brugt for indførelsen af starthjælp til nydanskere. Det er regeringens filosofi, at lommesmerter får folk i arbejde, men igen har virkeligheden overhalet de liberalistiske frihedstanker, der vist her må kaldes tvang og klapjagt på de svageste.

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) konkluderer, at indvandrere og flygtninge på lave ydelser klarer sig dårligere end både danskere og indvandrere på andre kontanthjælpsydelser.

Andre undersøgelser viser, at et økonomisk incitament ingen rolle spiller for at få mennesker i arbejde, men tværtimod skaber sociale problemer og social fattigdom. Mange af de svageste ledige har andre problemer end arbejdsløshed, såsom misbrug, psykiske lidelser, læse-stavevanskeligheder, manglende uddannelse eller sprogproblemer. Rådet for Socialt Udsatte kritiserer regeringen for at svigte de svageste og »sociale ydelser til de socialt udsatte er så lave, at man ikke kan leve på et anstændigt niveau«. 30.000 danskere lever i dag under EU's fattigdomsgrænse. Det er pinligt.

Vi svigter de unge. Langtidsledigheden for unge er på mindre end to år steget med 35 procent.

Der er sket en eksplosiv stigning på 33 procent – 7.797 ifølge SID – i behovet for skolepraktikpladser samtidig med, at regeringen har skåret 5.000 pladser væk uden at stille krav til erhvervslivet om tilsvarende regulære praktikpladser. Over 10.000 unge har forgæves søgt en praktikplads. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft, og alligevel forhindrer vi de unge i at tage en erhvervsuddannelse. Pinligt.

10 procent af arbejdsstyrken befinder sig på arbejdsmarkedets yderste kant? Over 800.000 mennesker er på »indkomsterstattende ydelser« med stor risiko for varig social udstødelse. Hvad gør regeringen? Venter på opsvinget, og at skattestoppet skal løse problemerne. Regeringen vil belønne den stærke og prygle den svage. Til regeringen kan jeg kun sige: I er elendige.